Vyjadřujeme ostrý nesouhlas s prohlášením koalice Piráti a Starostové ke Covid strategii

Koalice Piráti a Starostové představila 13. července anticovidová opatření, která mají předejít další vlně koronaviru. Jedním ze zásadních bodů strategie je odmítání plošného antigenního testování. Konkrétně se jedná o tuto pasáž: Vláda také musí konečně zajistit využívání neinvazivních PCR testů, plošné využívání antigenních testů, s často velmi nízkým procentem záchytu, již není možné tolerovat. Jako provozovatelé největšího testovacího centra v republice a průkopníci v antigenním testování v Česku, nejprve v sociálních službách, následně v institucích i pro veřejnost, se proti tomuto vyjádření musíme ostře vyhradit a upozornit, že není postaveno na skutečné evidenci v ČR.

“Vítám, že koalice Pirátů a Starostů nezavírá oči před blížícím se nebezpečím druhé vlny a neslibuje nerealistickou Tečku. Vítám, že ve strategii je zmínka o trasování. Nicméně poté, kdy Společnost Podané ruce o.p.s. ukázala, jak jít na testování v sociálních službách a institucích, či firmách, nebo vyprovokovala brněnskou veřejnost k samotrasování, považuji dikci daného výroku za ignoraci praxe, pošlapání tvrdé práce stovky zdravotníků a odmítnutí zcela jasné evidence toho, co opravdu skutečně zásadně fungovalo a přineslo skutečnou prevenci”, říká ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Jindřich Vobořil a dodává:

“V situaci loňského podzimu, kdy do sociálních služeb nebylo možné získat PCR testování dříve, než za několik dní a již zde umíralo množství lidí, se nám v Brně v domovech pro seniory okamžitě podařilo kvalitními testy zastavit epidemii šířící se v těchto zařízeních a ve většině z nich nakonec v souvislosti s onemocněním Covid-19 nezemřel ani jediný další člověk. Proto je nesmysl opět vyzývat ke stejné chybě. Musím na to bohužel upozornit takto přes média, protože jsem se to snažil kolegům a vedení Pirátské strany ukázat na číslech a vedli jsme o tomto dlouhou debatu s jejich týmem a byl jsem ujištěn, že tomuto rozumí a nejsme v rozporu.”

Společnost Podané ruce považuje rozhodnutí vlády o zavedení plošného a institucionálního antigenního testování za klíčové v boji s pandemií. Smysl testování se projevil okamžitě na klesajících číslech nakažených a jak již společnost ukázala dříve na datech, tak především ve větších firmách a institucích klesla čísla někdy až z desítek procent k nulovému přenosu v řádů dvou týdnů.

Od podzimu otestovaly Podané ruce týdně až 400 tisíc lidí, obsáhly tedy desítky procent obyvatel města Brna každý měsíc. To, že antigenní testování kvalitními testy smysl má, dokazují i statistiky Ministerstva zdravotnictví. Díky včasné reakci Společnosti Podané ruce a města Brno se podařilo antigenními testy podchytit šíření nákazy v brněnských domovech pro seniory a zachránit spoustu životů. Brno má tak v přepočtu na deset tisíc obyvatel nejméně mrtvých v kraji.

Pochopitelně je nutné brát v potaz, že ne všechny antigenní testy na českém trhu jsou kvalitní. Nicméně ze studií prováděných ve spolupráci s laboratoří Spadia Lab a.s. vyplývá, že testy využívané společností Podané ruce se svou spolehlivostí blíží PCR testům. Stále jsou však mnohem operativnější (okamžitý výsledek bez velké administrace) a levnější. Další výhodou je menší falešná pozitivita.

Jako organizace zajišťující také PCR “neinvazivní” testy upozorňujeme, že pro podzimní vlnu nejsou a nebudou kapacity PCR testů zajištěny v potřebné výši. To, že epidemie primárně způsobila úmrtí mnoha tisíců lidí v sociálních službách, má na svědomí naprosto stejná rétorika některých laboratorních lobby, které vědecky uznávanou a schválenou metodu takzvaných Point of Care (POC – péče přímo na místě) také odmítala.

Kvalitní antigenní testování tedy smysl má, je také mnohem efektivnější v případě potřeby a zároveň levnější!

V této souvislosti bychom rádi požádali Piráty a STAN o seznámení se s daty, se zahraničními zkušenostmi a přehodnocení strategie. Upozorňujeme tímto také, že například německy mluvící země v našem sousedství spíše zvyšují kapacity jak PCR, tak hlavně antigenních testů. Ve Vídni například vzniklo 22 nových pointů jen pro lidi s příznaky tak, aby byly všude dostupné pěším způsobem. Kapacity tvoří jak nevládní sektor, tak například lékárny. V žádném případě nelze celou trasovací i testovací strategii nechat pouze na laboratořích.

Další bod, který nás v avizované strategii mrzí je ten, že koalice nepočítá při boji s pandemií se zapojením neziskového sektoru. Například v Německu nebo Rakousku je toto stěžejní bod strategii a myslíme si, že Podané ruce dokázaly, že právě neziskový sektor je ten, který by měl být osloven k vytvoření podmínek spolupráce s celou veřejností a s jednotlivými komunitami. S návrhy koalice jinak v zásadě souhlasíme, obzvláště v otázkách trasování a jsme rádi, že strany počítají s možným zhoršením situace a nechtějí podcenit přípravu.

Jindřich Vobořil zakončuje: „Zrovna od koalice Pirátů a STAN bych očekával větší pochopení role nevládního sektoru a schopnost se informovat v tomto smyslu za hranicemi ČR a neposlouchat pouze lobbistické názory jedné konkrétní laboratorní skupiny. Doufám ale, že tento postoj ještě tato koalice přehodnotí.“