Online služby neznamenají méně práce, ale příležitost ke zlepšení

V souvislosti s více než rok trvající koronavirovou pandemií došlo celosvětově k posunu významné části pracovní činnosti do online prostředí. Nový trend se pochopitelně nevyhnul ani Společnosti Podané ruce. Velká část jejich služeb se rozšířila o dimenzi online prostoru a s tím je spojena nejen adaptace na některá omezení, ale především snaha využít příležitosti, které nové platformy nabízejí. 

Jak si všichni dobře pamatujeme, v březnu minulého roku to přišlo jako blesk z čistého nebe. Během několika dní zavřené restaurace, obchody, práce z domova, omezení pohybu, přísná hygienická opatření. V této situaci, kdy nebylo možné poskytovat terapeutické služby prostřednictvím obvyklého osobního kontaktu, bylo nutné se co možná nejrychleji přesunout do digitálního prostředí. Terapeuti a psychologové tak pokračovali ve své práci s klienty díky využití komunikačních nástrojů, jako je například Skype, Zoom, WhatsApp nebo Messenger.  

 

Zlínská Hra na hraně překonala loňský počet zapojených dětí už za 3 měsíce

Princip „překlopení“ služeb do on-line prostoru lze dobře ilustrovat na příkladu programu „Hra na hraně“, který zajišťují Centra komplexní péče (CKP) ve Zlínském a Olomouckém kraji. Program se zaměřuje na prevenci problémového hráčství mezi dětmi a v jednotlivých lekcích seznamuje žáky s fakty, které jim mohou pomoci se v životě lépe rozhodovat. Současně si mohou prakticky „vyzkoušet“, jaké je to být „v kůži“ problémového hazardního hráče či jeho rodiny a přátel, nebo jak odolávat pobízení ke hře kamarádem. Zlínské CKP za nových okolností upravilo tento preventivní program tak, aby jej bylo možné nabídnout školám i online formou. Odezva je velmi dobrá, žáci spolupracují, doptávají se, projevují zájem, a tak není divu, že už za první tři měsíce tohoto roku se do něj zapojil přibližně stejný počet žáků jako za celý loňský rok. 

 

Olomoucký preventivní program reaguje na situaci a přidává téma trávení času online

Olomoucké CKP si zvolilo jinou cestu. Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ vytvořilo nový formát preventivně-edukativních besed, které částečně vycházejí z původní „Hry na hraně“, ale současně také na přání učitelů rozšiřují tematický záběr o další nelátkové závislosti, jako jsou např. počítačové hry, sociální sítě atd.  Podařilo se tak nejen zachovat kvalitu poskytovaných služeb, ale zároveň zareagovat na stále se měnící situaci. „Hra na hraně“ je specifická pro svůj široký záběr a zařazení řady interaktivních aktivit, a proto zde byl osmihodinový preventivní program zachován pouze v prezenční formě. V nové situaci bylo třeba vymyslet takovou variantu, která by příliš příliš zatěžující pro školy, a především pro samotné žáky, kteří byli při distančním vzděláváním online komunikací zahlceni. Současně tak vznikl prostor pro diskuzi, zamyšlení a získání důležitých informací o problematice hazardního hraní. Jako důležité téma se v této době ukázalo celkové trávení času v online prostoru, a proto mu byla se souhlasem škol věnována náležitá pozornost. 

V praxi se ukazuje, že velkou výhodou těchto besed je skutečnost, že žáci mohou reagovat např. prostřednictvím hromadného chatu, k dispozici je i psycholožka, na kterou se mohou žáci obrátit, pokud chtějí o svých problémech mluvit soukromě. Rychlá transformace programu, který se musel přizpůsobit aktuálním podmínkám, se pochopitelně neobešla bez problémů, nicméně zpětná vazba škol a hlavně žáků ukazuje, že tuto formu besed velmi uvítali, a proto se v nich bude pokračovat i nadále. 

 

Olomoucká skupina pro abstinující hráče fungovala i za nouzového stavu

Dalším důležitým příkladem využití online režimu je také podpůrná skupina pro abstinující hráče, pro které v Olomouci funguje po celou dobu pandemie a nouzových stavů Centrum pro léčbu patologických hráčů. Klienti zde vítají možnost potkávat se v online prostoru a pravidelně se připojují ke skupině zejména proto, aby sdíleli zkušeností s abstinencí. Nezapomíná se ani na tzv. osoby blízké tvořící značnou část klientů centra, pro které jsou naše služby také určeny. 

 

V nejistotě lockdownu pomohly kontaktní centra a terénní programy pro mládež

O něco složitější byla situace při přechodu na on-line platformy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, jejichž provoz vyžaduje komplexnější sociální služby a programy. Specifický případ v rámci Podaných rukou představuje využívání sociálních sítí v kontaktních centrech a terénních programech.

„Významnou událostí vyvolanou omezeními v souvislosti s epidemií COVID bylo rychlé přeorientování na e-terén v průběhu března 2020, jeho metodické zvládnutí a obsahové vybudování. Naše on-line forma služeb zahrnovala informační servis zejména ohledně zdravotních rizik souvisejících s virem, pomoc s on-line výukou a s domácími úkoly, zábavné vědomostní kvízy pro aktivní ukrácení volného času v domácí izolaci. Byl to pro nás dosud neznámý způsob práce, učili jsme se z chyb a za pochodu. Snažili jsme se klienty uklidnit srozumitelnými informacemi a byli jsme s nimi na individuálních chatech nebo telefonu ve chvílích, kdy jim bylo úzko a cítili se opuštění.“ 

Petr Huptych, vedoucí Oddělení odborných služeb v Olomouckém kraji

Přestože si pandemie vynutila přechod do online prostoru a zvýšení důrazu na poskytování služeb přes sociální sítě, Terénní programy ve Zlíně jsou se svými klienty přes svůj Facebookový profil v kontaktu už 4 roky, a proto i v době před pandemií se tento druh kontaktů stal běžnou součástí naší práce. Největším přínosem aktivní práce s FB je jednak získávání prvokontaktů a oslovování uživatelů drog, ale také přenos informací o službách, různých akcích anebo možnostech, které mohou klienti využívat.

„Tento způsob práce jsme ještě více rozšířili minulý rok na jaře 2020, kdy byl první nouzový stav, a potom na podzim a v zimě toho roku s dalšími vlnami. S klienty jsme přes Messenger přehodnocovali individuální plány, nabízeli poradenství, oslovovali jsme ty, se kterými jsme již dlouho nebyli v kontaktu a komunikovali s nimi o tom, jak zvládají situaci okolo covidu, a také jsme začali ještě aktivněji oslovovat nové klienty. Při oslovování a kontaktu s klienty přes sociální sítě vycházíme z předpokladu, že terénní práce je práce s klienty v jejich přirozeném prostředí, což je právě případ většiny našich klientů, kteří se zde potkávají s dalšími lidmi a tráví značnou část svého volného času.“

Ondřej Mikulášek, vedoucí terénních služeb ve Zlínském kraji

Jak je vidět z uvedených příkladů, Společnost Podané ruce se dokázala s nečekanou situací a novými podmínkami úspěšně vypořádat. Někdo už měl s podobným typem komunikace zkušenosti, pro někoho to bylo zcela nové. V každém případě se podařilo nabízené služby s využitím online platforem úspěšně transformovat a rozšířit a s postupem času se ukazuje, že tato změna nebude pouze dočasná. Přestože bezprostřední mezilidský kontakt zůstává nenahraditelný, nový model kombinace prezenčních a distančních služeb přináší výhody (např. možnost poskytování služeb bez ohledu na vzdálenost nebo rozšíření jejich kapacit), které pomáhají zvýšit kvalitu nabízených služeb. A to je, oč tu běží.  

 

Autor:

Jan Kubový

kubovy@podaneruce.cz

 

.