Odborníci se v Olomouci radili, jak pomoci k bydlení lidem opouštějícím instituci

Pět desítek účastníků z řad nevládních organizací, úřadů, nemocnic, vězeňského systému i široké veřejnosti se v půli listopadu sjelo do Olomouce. Účastnili se odborného workshopu zaměřeného na možnosti bydlení lidí, kteří opouští instituci. Tou může být věznice, nemocnice, dětský domov, ale tématem byli také lidé s psychiatrickou diagnózou či lidé ohrožení bezdomovectvím. Workshop spolupořádala Společnost Podané ruce a Olomoucký kraj.

Podané ruce zaštítily konferenci o sociálním bydlení

Podané ruce zaštítily konferenci o sociálním bydlení

Účastníci z celé republiky přijeli v dubnu 2019 na konferenci s názvem Různorodost přístupů k sociálnímu bydlení.

Smyslem akce bylo zmapovat, jaké možnosti bydlení má člověk opouštějící pobytovou instituci, s jakými problémy se setkává a jakým úskalím při odchodu z instituce čelí. Své rozdílné zkušenosti při umisťování klientů sdíleli odborníci ze Společnosti Podané ruce, olomoucké společnosti Mana, Psychiatrické léčebny ve Šternberku, Fakultní nemocnice v Olomouci nebo Dětského domova v Olomouci. Workshop navázal na dubnovou konferenci věnovanou obecným možnostem sociálního bydlení.

Příspěvky provázela velmi živá až bouřlivá diskuse. Shodli jsme se, že klíčovým problémem je nedostatek malých bytů pro nejohroženější cílové skupiny klientů, ale i terénních podpůrných služeb. Ty klienty podporují v jejich přirozeném prostředí a pomáhají jim bydlení udržet,“ shrnul Jakub Lívanský, hlavní pořadatel workshopu a vedoucí Poradenského centra Na cestě k bydlení, které provozuje Společnost Podané ruce.

Workshop „Možnosti bydlení osob opouštějící instituce“ byl pořádán v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Odborné příspěvky na workshopu Možnosti bydlení osob opouštějící instituce

Mgr. Anastázie Bohanesová, Bc. Petra Kadlecová, Společnost Podané ruce o.p.s., Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Po představení programu, který pracuje s lidmi po výkonu trestu odnětí svobody, se příspěvek zaměřil na realitu přímé práce s cílovou skupinou, včetně kazuistik.

Mgr. Kristýna Jurášová, Mana, o.p.s.

Příspěvek řešil problém absence sociálního bydlení pro lidi s duševním onemocnění, kteří jsou ale jinak schopni se o sebe postarat, jen s drobou pomocí nebo i bez ní.

Jitka Neplechová Šilhanová, Psychiatrická léčebna Šternberk

Jak léčebna funguje? Je umísťování pacientů léčebny mimo oblast zdravotnictví opravdu tak problematické? Proč někteří zůstávají v péči i desítky let?

Judita Půrová, Fakultní nemocnice Olomouc

Příspěvek se zaměřil na těžkosti se zajištěním ubytování pro klienty po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Mgr. Dalibor Křepský, Dětský domov Olomouc

Ředitel olomouckého Dětského domova sdílel zkušenosti se samostatným a startovacím bydlením, které v organizaci funguje už od poloviny 90. let.

Bc. Lukáš Kudláček, Společnost Podané ruce o.p.s., Přechodové byty v Brně

Projekt přechodného bydlení pro osoby s diagnózou závislosti ohrožené bezdomovectvím – jedná se o unikátní služby v rámci ČR. Příspěvek akcentoval také spolupráci s městem Brnem i se soukromníky.