Očkovací truck zahajuje provoz v Pardubicích

Od pondělí 14. června 2021 bude očkovací kamion/truck nestátní organizace Společnost Podané ruce ve spoluprací s katolickou Charitou nabízet očkování v Pardubicích. Pardubický kraj přizval neziskové organizace ke spolupráci na urychlení očkovací kampaně, a proto část již registrovaných místních zájemců bude převedena právě do tzv. medical trucku, přistaveného u Sokola Pardubice. Kamion bude v provozu jeden týden ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice. Za týden by mohli v sedmi ordinacích naočkovat až 4 000 lidí. 

Pokud se spolupráce osvědčí jako prospěšná, Společnost Podané ruce je připravena nabízet ji dlouhodobě. Očkovací trucky jsou připraveny odlehčit nemocnicím a zrychlit očkování jak v Jihomoravském kraji, kde projekt vznikl, tak i v dalších regionech České republiky. Cílem očkovacího kamionu je zpřístupnit očkování rychleji vice lidem, rozšířit ho i na těžko dostupná místa a zajistit jej skutečně v masovém měřítku – a pomoci tak navrátit život v ČR k normálu.  

Zvýšení informovanosti a zájmu lidí o vakcínu je pro boj s koronavirem klíčové. „Jediná šance je dostat vakcíny blíže k lidem,“ říká Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce. „Speciálně upravené trucky mohou bez problémů křižovat nejen Jižní Moravou, ale celou republikou, a nabídnout očkování v kterékoliv obci a tím zvýšit procento proočkovanosti, abychom se opět nedostali na podzim do problému. Tímto způsobem můžeme zajistit snadný přístup občanů ze vzdálenějších regionů, imobilních lidí a rizikových skupin.“ 

S potřebou opakované vakcinace budou problémy personálního obsazení očkovacích týmů při zdravotnických zařízeních narůstat. Navíc již dnes výsledky screeningového testování protilátek po očkování naznačují, že na podzim budou přinejmenším očkovaní senioři potřebovat tzv boostershot – posilující dávku. Očkování mimo nemocniční zařízení s pomocí očkovacích center a mobilních týmů zajistí stabilitu a plynulost, aby se v případě dostatečného množství vakcín podařilo mnohonásobně zrychlit vakcinaci populace a udržet očkovací týmy po téměř dva roky.  

Ve vládní strategii se také navíc poněkud zapomnělo na imobilní občany, počítalo se s praktické lékaře, ale ukázalo se, že mnozí na to nemají možnosti. Mnozí praktičtí lékaři přivítali tedy možnost zapojit se do programu a terénní týmy Společnosti Podané ruce jsou připraveny dovézt očkování i k těm, kteří by si za ním sami nedojeli, například k lidem upoutaným na lůžko.  

„Jako organizace působící v oblasti zdravotních služeb desítky let jsme schopni garantovat nejvyšší kvalitu poskytované služby. Ve spojení s lékaři dokážeme vytvořit velmi efektivní systém na co nejrychlejší proočkování populace.“ MUDr. Jiří Dolák, odborný ředitel Společnosti Podané ruce pro zdravotnickou péči.

Zapojení nevládních organizací (viz příklady z Německa, Rakouska) snímá zátěž ze zdravotního systému vyčerpaného roční krizí, například Vídeň dala testování a očkování na starost nevládním neziskovým organizacím, jako je Samaritán a Johanité, Německo se zase spoléhá na Červený kříž. Pokud by měla přijít další vlna, nemůžeme na další měsíce a roky přehlcovat systém zdravotnictví, které se musí soustředit na poskytování běžné lékařské péče. 

Společnost Podané ruce, největší nestátní organizace v oblasti řešení problému závislostního chování, letos slaví 30 let svého působení. Ze zahraniční spolupráce přináší zkušenosti s potíráním epidemií a byla výrazným hybatelem na poli testování covid-19 v České republice. Od listopadu 2020 zahájilo činnost dodnes největší veřejné testovací centrum v ČR na Výstavišti v Brně. V rámci test pointů a mobilních týmů otestovala Společnost Podané ruce až 30 000 lidí týdně. Ukázala, že zvládne testování ve velkém a statutární město Brno zapojilo Společnost Podané ruce spolu s dalšími odborníky a nestátními organizacemi do vlastní strategie preventivních opatření.