Smysluplná zábava, vzdělávání i rozvoj talentu! Přijďte na Den otevřených dveří v nízkoprahovém klubu pro mládež v Blansku

Tisková zpráva

Čím se mládež baví v nízkoprahovém klubu a jak to tam vypadá? A proč je tento typ zařízení v dnešní době pro mládež tak důležitý? Nebo spíš potřebujete poradit s problémy s vaší dospívající ratolestí? Vše, co vás zajímá o úskalích života mládeže, se dozvíte na Dni otevřených dveří v NZDM v Blansku (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), který se uskuteční v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů.

Den otevřených dveří bude probíhat v pondělí 24. září od 13 do 16 hodin v prostorách NZDM Blansko (PVC klub) na ulici Sadová 2 v Blansku.

Veřejnost se bude moci seznámit s celou škálou činností, které NZDM v Blansku vykonává. Odborní pracovníci klubu budou připraveni odpovědět mimo jiné i na otázky, které se týkají výchovných problémů dětí, například problémů drog, vandalismu, sprejerství, útěků z domova apod. Součástí akce bude také výstava děl vzniklých na happeningu Street Art Jam, který se konal na začátku září na blanenském Skateparku a také výstava výtvorů klientů klubu.

NZDM v Blansku poskytuje své služby již bezmála 20 let

Nízkoprahový klub má v Blansku dlouhou tradici, funguje zde již devatenáct let. Je sociální službou pro děti a mládež od 13 do 20 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce. „Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující,“ vysvětluje vedoucí NZDM v Blansku Robert Hořava a dodává: „Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů.“ Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat ve společnosti. Pracovníci klubu také navazují kontakty s dospívajícími v terénu v ulicích města, tedy v jejich přirozeném prostředí.

Zábava i osvěta: Klub navštíví denně 30 dospívajících

Nízkoprahové kluby jsou pro mládež atraktivní, protože zachycují nové trendy a podporují mladé lidi v rozvíjení talentů a v hudebních, výtvarných a sportovních aktivitách. „V blanenském klubu je to například možnost naučit se základy tvorby elektronické hudby a mládež se dozví o možnostech aktivního trávení volného času a mnoho dalšího,“ doplňuje Hořava.

V průběhu roku je klub otevřen od úterý do pátku od 14 do 19 hodin. V loňském roce činila průměrná návštěvnost klubu 30 dospívajících denně, za rok se v centru objeví až 250 mladých tváří. Vedle poradenství o běžných obtížích v dospívání (problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze, drogy) je v klubu realizován program specifické sociální prevence pro dívky týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky. Dále pak specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci. Klub také nabízí dva stolní fotbaly, kulečník, basketbalový koš, ping pong, počítače s internetem, playstation, hudební zkušebnu, gramofony, půjčovnu se sportovním vybavením a taneční parket.

Den otevřených dveří v NZDM Blansko se uskuteční v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 24. do 30. září 2018 ve spolupráci s Českou asociací streetwork.

 

Kontakt pro média:

Robert Hořava
Vedoucí NZDM v Blansku (PVC klub)
Společnost Podané ruce o.p.s.
Sadová 2, 678 01 Blansko
M: +420 777 916 283
E: nzdm.blansko@podaneruce.cz
www.pvcklub.podaneruce.cz

Jarmila Bajerová
PR specialistka
Společnost Podané ruce o.p.s.
M: +420 777 900 956
E: bajerova@podaneruce.cz