Evaluační nástroje pro NZDM měří úspěšnost naší práce s dětmi a mládeží

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) rozhodně nejsou jen místem, kde mohou mladí trávit volný čas zajímavými a smysluplnými aktivitami. Je to především prostor, kde je možné s mládeží aktivně pracovat směrem k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich životní situace, která je od ideálního stavu často velmi vzdálená. Nízkoprahové služby, stejně jako terénní práce, jsou zcela zásadní v prevenci a řešenírizikového chování. Společnost Podané ruce provozuje na jižní Moravě dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, v Brně a v Blansku. 

Mnoho let se snažíme v našich zařízeních na Jižní Moravě měřit úspěšnost naší práce s dětmi a mládeží. „Uvědomujeme si, že je to důležité nejen pro nás samotné, jako jsou pracovníci, zařízení, vedení, ale také pro veřejnost, obec, naše donátory a obor. Rádi bych lidem v oboru rozšířili možnosti evaluace a nabízíme k tomu nástroj. Náš evaluační dotazník vznikal v letech 2018–2020 a mimo naše zařízení se na něm podílel Jiří Brenza,“ říká Robert Hořava, vedoucí NZDM v Blansku a Brně. Věříme, že podobný systém evaluace a mapování situace našich klientů může být užitečnou inspirací pro kolegy z oboru. V příloze nabízíme příklady evaluačního dotazníku a také manuál k jeho vyplňování.

Výstupy naší práce se dají měřit více způsoby, a proto vám nabízíme výlet do naší historie: 

  • Od roku 1999 – písemné záznamy (oproti ostatním tuto formu již nepoužíváme).
  • Od roku 2004 – Program Specifická prevence – sledování změny u majoritní skupiny klientů, později zaměření na individuální posun klientů. Měření probíhá dotazníkovým šetřením, které je zaměřené na změnu informací, postojů a chování klientů.
  • Od roku 2012 – Výsledky práce měřené finančními a lokálními měřítky. Cena provozu zařízení vs. léčba závislých klientů (např. léčba tří klientů stojí jako roční provoz podobného zařízení), dokážeme snížit počet klientů léčby. Cena provozu zařízení vs. vandalismus (např. odstranění následků vandalismu stojí obec stejně jako roční provoz zařízení), bez našeho působení by byly náklady dvojnásobné. Kromě toho minimalizujeme krádeže, bezdomovectví a ostatní patologické jevy, které stojí obec finance.
  • Od roku 2018 – EU projekt – Evaluační dotazník – měření změny u individuálního klienta v konkrétních oblastech. Vyhodnocování buď po časovém rozmezí, nebo při ukončování zakázky klienta. Použitelný je i v interaktivní formě (je ho možné používat např. na tabletu). Evaluační dotazník máme uložený ve složkách (nevyplněný, rozdělaný a vyplněný) na OneDrive (Office 365), jsme tak schopni se k němu dostat kdykoliv z jakéhokoliv přístroje (je tedy použitelný i při terénní formě práce).
  • Je také možné sbírat data z evidenčního systému.

 

Obecně se nízkoprahová zařízení zaměřují na specifická témata, která se ohrožených dětí a mládeže nejvíce týkají, jako je násilí, předčasné sexuální zkušenosti, péče o zdraví (např. škodlivost energetických nápojů, starost o tělo apod.) a kontakt se společenským prostředím (např. jak zorganizovat výlet, proč je důležité vzdělání a práce apod.). Činnost klubů je založena na vybudování osobního a důvěrného vztahu, což vyžaduje čas. „Bez našich nízkoprahových zařízení není nikdo, kdo by se o tyto ohrožené a neorganizované děti staral. Zároveň však platí, že čím jsme úspěšnější a naše práce efektivnější, tím méně je vidět,“  říká Robert Hořava. Právě proto je pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež klíčové, aby byla schopna výsledky své práce účinně monitorovat a zhodnocovat.

 

Stahujte zde:

NZDM evaluační dotazník 2021

NZDM evaluační dotazník 2021 (interaktivní)

NZDM evaluační dotazník – příklad Priorita č 13

NZDM evaluační dotazník manuál