Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Blansku pomáhá již 20 let!

NZDM v Blansku (PVC klub) není obyčejné volnočasové zařízení. Odbornou pomoc a podporu ve složitých životních situacích tady děti a mladí lidé nacházejí již dvě desetiletí. Za tu dobu se jich v klubu vystřídalo na dva tisíce. Za roky svojí existence získal klub řadu ocenění a v celorepublikovém srovnání podobných zařízení patří k nejvytíženějším službám.

Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života dětí a mladých lidí, umožnit jim lépe se orientovat ve společnosti. Blanenský nízkoprahový klub je sociální službou preventivního charakteru určenou pro děti a mládež od 13 do 26 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce. Nízkoprahový znamená snadno dostupný a nijak neomezený. „Návštěvníci klubu za vstup nic neplatí a nemusí se nikde registrovat. Nepotřebujeme ani znát jejich jméno, stačí přezdívka. Všichni ale musí dodržovat základní pravidla klubu, zapovězeny jsou jakékoli návykové látky, násilí a další nevhodné chování,“ říká vedoucí klubu Robert Hořava, který v zařízení působí od jeho založení.

Průměrná denní návštěvnost klubu za celou dobu neklesla pod 30 dětí a mladých dospělých

NZDM v Blansku (PVC klub) se pro návštěvníky otevřel v září 1999. Navázal na krátké působení předchozího Prevcentra Ulita a na popud klientů také převzal ve zkrácené podobě jeho název. „Na počátku bylo matné světlo, jak práci s dětmi a mládeží dělat. Po všech těch letech svítí o poznání silněji, ale absolutní jasno nebudeme mít nikdy. Naši klienti se totiž stále mění a vyvíjí stejně tak, jako pracovníci a samotné zařízení,“ vysvětluje Hořava. Díky bohatým zkušenostem se místní pracovníci během let výrazně podíleli na tvorbě metodiky pro oblast nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Od počátku se také intenzivně zaměřují na terénní formu služby, kdy oslovují potenciální klienty přímo v ulicích města. „Práce v terénu nám umožňuje předávat dětem a mládeži potřebné informace o rizicích jejich chování a úspěšně měnit jejich postoje a jednání třeba přímo na místě, kde často užívají alkohol a dělají nepořádek,“ dodává Hořava.

Za dobu svojí existence získal klub cenu pro nejlepší pracovní tým a pět čestných uznání v rámci Výroční ceny České asociace streetwork. PVC klub je jediné zařízení svého druhu v Blansku a jeho spádové oblasti. „Daří se nám s dětmi navazovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře. Často k nám přichází děti z nefunkčních rodin, kde je normou pití alkoholu nebo násilí. S naší pomocí si uvědomují, co je a není dobré a rozhodují se, kam správně v životě směřovat,“ říká Hořava.

Aktivity v klubu pomáhají rozvoji talentu i prevenci rizikového chování

Nízkoprahové kluby zachycují nejnovější trendy a podporují mladé lidi v rozvoji dovedností a talentu v hudební, výtvarné i sportovní oblasti. Klub nabízí návštěvníkům dva stolní fotbaly, kulečník, basketbalový koš, ping pong, počítače s internetem, playstation, hudební zkušebnu, gramofony, půjčovnu se sportovním vybavením a taneční parket. Po celý rok se tady pod vedením zkušených pracovníků realizují nejrůznější aktivity, do jejichž organizování se daří zapojovat samotné děti. „Snažíme se působit také v oblasti rozvoje města, aby tady mladí našli dostatek smysluplného vyžití. S naší pomocí se třeba podařilo vybudovat blanenský skatepark nebo zřídit legální plochy pro sprejery a zavést mnoho dalších aktivit pro volný čas,“ doplňuje Hořava.

Vedle poradenství o běžných obtížích v dospívání (problémy ve škole, s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze, drogy) probíhá v klubu program specifické sociální prevence pro dívky týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky. Dále pak specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci. V průběhu roku je klub otevřen od úterý do pátku od 14 do 19 hodin. „Myslím si, že všechny naše úspěchy jsou založené na otevřenosti, nadšení, snaze rozvíjet sebe i práci a ochotě dělat ji tak, aby byla co nejvíce ku prospěchu klientů. To je to nejdůležitější, co tvoří po celé roky kulturu našeho zařízení i naší práce,“ dodává Hořava.

 

Pozitivní vliv na život města Blanska: Prevence vandalismu a kriminality

Činnost klubu jednoznačně patří k výrazným prvkům, které se podílí na stále se snižující kriminalitě v Blansku, a to nejen u dětí a mládeže, ale také u mladých dospělých. „Naší službou prošlo v průběhu let minimálně 80 % „problémových“ dětí a mladých lidí, našim bývalým klientům je i více než 30 let. Máme ověřené, že pokud s dětmi a mládeží pracujeme, pak u nich výskyt chování, které ohrožuje společnost, klesne pod 50 %,“ popisuje Hořava svoje zkušenosti. Bez činnosti klubu by v dané lokalitě prakticky s jistotou došlo ke zvýšení míry vandalismu, kriminality, bezdomovectví a dalších společensky negativních jevů.

Dvě události v září: StreetArt Jam a Den otevřených dveří

V prostorách blanenského skateparku se v sobotu 7. září 2019 od 13 hodin uskuteční již osmnáctý ročník happeningu StreetArt Jam 2019. Jedná se o prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s reprodukovanou hudbou, vystoupením DJ, skateovými závody, turnajem ve stolním fotbálku a dalšími soutěžemi. Vstup na akci je zdarma.

V rámci oslav výročí klubu bude 23. září 2019 od 13 do 16 hodin následovat Den otevřených dveří, kde se návštěvníci všech věkových kategorií mohou podívat přímo do klubu a zjistit více o jeho činnosti. Pracovníci klubu budou také připraveni odpovídat na otázky týkající se nejrůznějších problémů, se kterými se mládež v životě potýká.