Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ostrůvky bezpečí a důvěry

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhají smysluplně trávit volný čas. V roce 2021 jsme v pěti městech Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Mohelnice, Zábřeh a Hanušovice) pracovali celkem s 616 klienty (9 469 kontaktů), poskytli 670 konzultací individuálního poradenství a připravili jsme pro ně 1 336 besed či workshopů v rámci preventivních programů.

Tyto statistiky však nemohou postihnout základní charakter a ducha sociální práce s dětmi a s mládeží, díky nimž si klienti k nízkoprahovému zařízení a jeho sociálním pracovníkům vybudují vztah a na nichž stojí úspěch této sociální služby v působení na životní dráhu klientů.

Dětští klienti se o našich klubech dozvídají většinou od svých kamarádů a poprvé k nám přicházejí ze zvědavosti, ale i s obavami, mnohdy s velmi prostým přáním: „Nemám po škole co dělat, nemám ani moc kamarádů a nemám si s kým popovídat“. Naši sociální pracovníci vidí i za takto jednoduchým vyjádřením daleko více – dítě se pravděpodobně cítí z nějakého důvodu osamělé, asi se mu nedaří navazovat nebo udržet přátelské vztahy s vrstevníky, není si jisté v komunikaci s ostatními, možná není vyslyšeno ani v rodině – tedy vidí právoplatnou zakázku a úkol pro svou sociální práci. 

Prvotním, administrativně neuchopitelným „výkonem“ či „intervencí“ NZDM směrem ke klientovi je nabídka bezpečného prostředí, důvěry a naslouchání, tedy podmínek, v nichž se klient po čase uvolní, začne si více uvědomovat otázky, které ho trápí, a svěří se s nimi odborníkům – sociálním pracovníkům. Kontaktní místnost nízkoprahového zařízení zase skýtá plno příležitostí ke skupinovým aktivitám (ping-pong, stolní fotbal, stolní hry), při nichž klienti spolupracují a navazují vztahy, sociální pracovníci tuto situaci moderují, poskytují situační intervence a věnují se nácviku potřebných komunikačních a sociálních dovedností u klientů, kteří se sami neumí prosadit. 

Klub se tak pomalu stává místem, kde se klient cítí dobře, kde zažívá drobné úspěchy a pochvalu, kde cítí zájem druhých, kde může být bez obav sám sebou.

Postupem času klient získává k sociálním pracovníkům důvěru a začne se jim více otevírat – dozvídají se třeba, že má špatné známky a že si nevěří, že by je mohl zlepšit, kromě toho doma nemá své místo, kde by se mohl v klidu učit. Pro on-line výuku zase nemá doma potřebné vybavení – počítač nebo internet. Od klienta tak přichází další, již na první pohled zřetelnější zakázka – sociální pracovník jej začne podporovat ve zvyšování sebevědomí a nabídne mu doučování. Výsledkem zpravidla několikaleté práce sociálních pracovníků s klientem pak může být např. klientovo dobrovolné, svobodné rozhodnutí stanovit si v individuálním plánu cíl dokončit školu nebo stát se v budoucnu např. automechanikem. A informační servis nebo sociální poradenství týkající se výběru střední školy nebo budoucího povolání již statistiky zachytit umí.

Možná, že v budoucnu bude klient vyhledávat sociální pracovníky nadále, např. když se bude chtít svěřit se svými prvními nejistými sexuálními zážitky, když se nebude cítit dobře v partě vrstevníků experimentujících s drogami nebo když ho budou trápit konflikty mezi rodiči.

V nemálo případech k nám však přicházejí děti a mladí lidé již s docela jasným problémem, např.: „Vím, že jsem agresivní, hned se s každým poperu, nevím, co to se mnou je, ale neumím to ovládat“. Nebo vídáme v našich klubech dívky se známkami demonstrativního sebepoškozování, které dlouhodobě zažívají psychické problémy, jimž nerozumí, a volání o pomoc dokáží dát najevo jen tímto způsobem.

Konec roku 2021 se v našich klubech odehrál tradičně ve znamení mikulášských besídek, příprav vánoční výzdoby a psaní vánočních přání. I to je důkazem, že děti a mládež, které naše sociální služby využívají, považují jejich klubové prostory svým způsobem za své – je to jejich místo, kde strávili minulý rok mnoho odpolední hrou se svými kamarády a naučili se zábavnou formou dovednostem, které jim budou v životě užitečné, našli tu pozornost a vstřícnost dospělých (sociálních pracovníků) a dostalo se jim zde pomoci.