Ministerstva vnitra a spravedlnosti ocenila, jak Podané ruce pomáhají lidem v konfliktu se zákonem

Jako třetí nejlepší v oblasti prevence kriminality na místní úrovni byl vyhodnocen program Společnosti Podané ruce nazvaný Práce s klienty v konfliktu se zákonem. Ocenění získal v soutěži organizované ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti.

Oceněná služba spolupracuje s uživateli návykových látek nebo s lidmi, kteří jsou v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem a nacházejí se v různých fázích trestného řízení, ve výkonu trestu či lidem opouštějícím věznice.

„Tuto práci považujeme za velmi potřebnou a významnou. Jsme rádi a ceníme si toho, že jsme na základě dobře odvedené práce ocenění získali,“ uvedla vedoucí olomouckého centra programu Mgr. Anastázie Bohanesová. Podané ruce odborné poradenství pro osoby v konfliktu se zákonem poskytují ve Vazební věznici Olomouc, ve věznicích Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří. „Od loňského roku spolupracujeme také s věznicí ve Stráži pod Ralskem a letos budeme služby poskytovat i odsouzeným osobám ve věznicích Kynšperk a Všehrdy,“ doplnila Bohanesová. Služby Podaných rukou se zaměřují na osoby, které se budou vracet na území Olomouckého kraje.

Zájemci o službu mohou pracovníky programu kdykoliv kontaktovat. „U klientů primárně usilujeme o zvyšování informovanosti v oblasti závislostí – s důrazem na možnosti léčby ve výkonu trestu i po něm, sociálního zabezpečení a informování z oblasti právního a dluhového povědomí. Naším tématem při spolupráci s klienty jsou i motivačních rozhovorů, které vedou ke změně životního stylu a usnadnění návratu do běžného života se sníženým rizikem možné recidivy. Program nabízí také poradenství rodinným příslušníkům a osobám blízkým našich klientů,“ konstatovala vedoucí projektu.

Program spolupracuje i s dalšími centry Společnosti Podané ruce či jinými organizacemi v rámci celé republiky. Úzce spolupracuje zejména s Probačně resocializačním programem a projektem Aby se svoboda nestala celou, jejichž cílovou skupinou jsou rovněž osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

„Spolupráce s klientem je založena na komplexním přístupu s důrazem na individualitu a potřebu každého klienta, z tohoto důvodu spolupracujeme například s Charitou, státními institucemi či úřady práce, které mohou být přínosným partnerem při zajištění zakázky klienta,“ podotkla Bohanesová.

Práce s klienty v konfliktu se zákonem každoročně rozdává dotazník spokojenosti a ten následně vyhodnocuje. „Jsme tedy schopni pružně reagovat na aktuální potřeby klientů a řešit je s cílovou skupinou,“ dodala Bohanesová.

Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem má dlouholetou působnost. Program byl založen před 15 lety a v současné době má své stabilní místo v rámci nabízených služeb. V srpnu loňského roku byla služba opětovně certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a do soutěže ho nominoval Olomoucký kraj.

Sociální pracovníci programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem převzali ocenění na Konferenci dobré praxe 2018 v Praze, kde vystoupili domácí i zahraniční odborníci prevence kriminality. Ministerstvo vnitra bude oceněné projekty v budoucnu nadále podporovat po odborné, metodické i finanční stránce.