Mezinárodní den boje proti drogám: Využijme nové poznatky k účinnější péči

Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Tato aktivita, jejímž cílem je zvyšování informovanosti veřejnosti a médií v drogové problematice, vznikla na podnět Valného shromáždění OSN v roce 1987. Poukazuje na škodlivost represivních přístupů a na první místo klade veřejné zdraví, svobodu a lidská práva. 

Tématem letošní mezinárodní kampaně je motto Better Knowledge for Better Care (Lepší znalost pro lepší péči). V oblasti řešení globálních drogových problémů se v poslední době daří dezinformacím a kampaň připomíná potřebu lepšího porozumění založeného na důkazech – hlubší znalosti totiž znamenají účinnější mezinárodní spolupráci v boji proti dopadu užívání a obchodu s drogami na zdraví, bezpečnost i veřejnou správu.

Při této příležitosti přináší Kancelář OSN pro drogy obchod s nimi (UNODC) výroční zprávu World Drug Report 2020. Pandemie koronaviru může znamenat nárůst užívání a obchodování s omamnými látkami a také zvýšené riziko pro uživatele, upozorňuje OSN prostřednictvím výroční zprávy. Obává se přesunu k levnějším nebo dostupnějším drogám a injekčnímu užívání. Kompletní zprávuWorld Drug Report 2020 najdete zde.

Vzájemná podpora a důvěryhodné informace jsou pilíři účinné reakce na pandemii COVID-19, píše se v prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Musíme se snažit stavět na tom, co funguje. Díky mezinárodnímu právnímu rámci a závazkům uvedeným v prohlášení o omamných látkách z roku 2019 máme nyní jasný společný základ k účinnému postupu v oblasti protidrogové politky. Můžeme vyvinout udržitelné alternativy k pěstování nelegálních drog, potírat obchod s drogami s lidmi a související organizovaný zločin a prosazovat  prevenci, léčebné a rehabilitační služby pro uživatele drog a související problém infekce HIV. A můžeme tak činit způsobem, který respektuje lidská práva a potřeby žen, mladých lidí a lidí žijících na okraji společnosti, píše se v prohlášení.

Společnost Podané ruce už od začátku zdůrazňuje, že práva a potřeby našich zranitelných klientů nesmí jít v době koronavirové krize stranou. Naopak – nezbytně potřebujeme zajistit inteligentní řešení epidemie a fungování sociálně-aktivizační či zdravotně-sociálních služeb. Naše poznatky také nabízíme politickým představitelům i kolegům ze sociálního sektoru jako  klíče ke zvládnutí případné podzimní a zimní epidemie Covid – 19, kterou mnohé odborné autority očekávají. Zapojili jsme se také do dvouměsíční studie ADI-COVID-19, realizované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. „Mimořádné události poslední doby zasáhly sice určitým způsobem každého, přesto na lidi, kteří jsou z různých důvodů zranitelnější jako naši klienti, dopadají negativa tvrději. Jednak se mohou zhoršovat problémy nebo potíže, které už mají, nebo se vytváří nové, jako je ztráta práce, příjmů, bydlení. Služby jsou během epiemiologické krze méně dostupné, přesto se jedná o období, kdy byla podpora potřeba víc než kdy jindy. Naše nové zkušenosti zároveň přinášejí argumenty pro další rozšíření služeb, například širší a snazší dostupnost substituce,“ doplňuje Lucie Mašková, vedoucí centra terénních služeb v Brně.

Společnost Podané ruce se ke Global Day of Action připojila také loni, kdy uspořádala na Moravském náměstí v Brně vydařenou akci „Jedeme v tom všichni!“ s cílem seznámit veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti prevence a léčby závislostí. Tu navštívilo přes 200 lidí včetně pracovníků Magistrátu města Brna. Ohlédnutí za akcí najdete zde.