Letní festivaly: Hard & Smart pomáhá bavit se bezpečněji

Vysoká konzumace alkoholu a drog je stále problémem českých festivalů

Každý rok stovky lidí neodhadnou účinky alkoholu nebo rekreačních drog ve spojení se žhavým sluncem a skončí dehydrovaní nebo s úžehem. Ve specifickém prostředí hudebních akcí však hrozí i další negativní vlivy. Terénní pracovníci projektu Hard & Smart Společnosti Podané ruce proto i letos se svým preventivně-intervenčním programem objedou řadu tuzemských festivalů.

Hard & Smart jako inovativní přístup k rizikům klubové zábavy

Služba pomáhá zmírňovat negativní efekty pití alkoholu, rekreačního užívání drog a dalšího rizikového chování. Nabízí prevenci, monitoring a odborné intervence právě v prostředí festivalů, ale také nočních klubů. Jako jediný český člen evropské platformy Party + vychází především ze zahraničních zkušeností.

Filozofií projektu je rozumné omezování rizik, která se prostředím klubové a festivalové zábavy často spojují. Hard & Smart chrání návštěvníky před hlukem nebo přehřátím v chill-outové zóně. Odbornou intervenci nabízí těm, kterým pití nebo užívání drog začíná ovlivňovat život. Unikátní  aktivitou jsou školení personálu hudebních podniků v oblasti prevence sexuálního násilí. Většina organizátorů festivalů i provozovatelů klubů nabídku služeb vítá. Poptávka se zvyšuje i mezi návštěvníky. Jen na letošním Majálesu v Brně využilo služby programu kolem šesti set lidí.

V roce 2017 program Hard & Smart kontaktoval 2868 návštěvníků na 28 akcích v celé České republice. Letos počítá s návštěvou až 50 open air akcí, mezi nimi byl třeba pražský Milion Marihuana March, brněnský Majáles nebo Den Starobrna. Počet oslovených klientů by tak měl překročit hranici 5000.

„Můžeme příznivě zasáhnout až stovky tisíc mladých lidí a dospělých. Od hudebních festivalů, majálesů až po tekkno party a kluby. Vyplňujeme mezeru mezi primární prevencí a momentem, kdy už řešíme problémové užívání či závislost“ říká Otakar Veselý, vedoucí programu Hard & Smart Společnosti Podané ruce, a dodává: „Věříme, že tady lze pozitivně ovlivnit chování – návštěvníky jsou převážně mladí lidé a radu, která nepřichází od rodičů, učitelů ani policie, snáze přijmou.“

Největším problémem je alkohol, překvapilo poměrně časté rekreační užívání pervitinu

Podle zkušeností Hard & Smart vytváří drtivou většinu problémů na mainstreamových akcích alkohol. „Zcela evidentní je podcenění problému z pohledu účastníků, vidíme tu posun normality ve vnímání užívání alkoholu vůči nelegálním drogám. Vždyť alkohol je přece legální!“ všímá si Otakar Veselý. Loni terénní pracovníky překvapila také rekreační konzumace pervitinu formou šňupání, kterou řešili více než rekreační užívání extáze.

Podobné služby stále na festivalech chybí

Podobná komplexní intervenční služba je v českém prostředí spíše výjimkou, přestože v západní Evropě je na ni v posledních letech kladen velký důraz.

Byli bychom schopni zvládnout více festivalů. Překážkou jsou ale pochopitelně finanční nároky,“ vysvětluje Otakar Veselý. Společnost Podané ruce přesto rozšiřuje základnu odborníků a prostřednictvím školení předává zkušenosti dál. Program participuje ve třech evropských projektech a výzkumech zaměřených na problémovou konzumaci alkoholu mezi dospělými i mladistvými.

Letošní novinkou jsou kromě významného rozšíření působnosti programu po ČR nové pilotních projekty v prostředí nočního života v Brně. Nejužší úrovní spolupráce je dohoda s provozovateli klubů či organizátory festivalů, která směřuje k udělení certifikátu bezpečného klubu. „Víme, že žádný klub či festival nemůže být stoprocentně bezpečný, ale snažíme se, aby byl v rámci možností co nejbezpečnější,“ doplňuje Otakar Veselý. Certifikát už obdržely kluby Fléda v Brně nebo Cross v Praze.