Vzdělávací program pro recovery kouče má první absolventy. Díky vlastní zkušenosti budou pomáhat lidem se závislostí

Lidé, kteří si prožili těžkou závislost na alkoholu, pervitinu či heroinu, nyní mohou lépe a snadněji nabízet pomoc druhým v podobné situaci. Před pár dny si účastníci prvního vzdělávacího kurzu recovery koučinku v ČR slavnostně převzali své absolventské certifikáty. Jak celý kurz probíhal a jaká je role recovery koučů v rámci stávajících sociálních služeb?

Základní výcvik v recovery koučování startoval letos na jaře a vybráno do něj bylo 19 zájemců z různých koutů republiky. Tento vzdělávací program, který pořádá Společnost Podané ruce ve spolupráci se skupinou Zotavení Brno, je první svého druhu u nás. Lidé s prožitou zkušeností se závislostí a následným zotavením se v něm zdokonalují v umění navázat léčivý vztah s druhými lidmi včetně těch, kteří odbornou pomoc odmítají. Kromě toho také získali základy první pomoci, sebeobrany a absolvovali stáže v odborných službách pro závislé.

V zahraničí pomáhají recovery koučové již více než 30 let

Role recovery koučů jako lidí, kteří pomáhají skrze vlastní zkušenost, se v západních zemích začala objevovat před 30 lety, i když kořeny sahají do daleko dřívějšího období. Také v českých službách pro závislé je řada lidí s vlastní zkušeností se závislostí, ti však zpravidla získali formální vzdělání a stali se profesionály. „Recovery kouč však není a nemá být odborníkem. Má být spíš „parťákem“ či důvěrníkem, a k tomu nepotřebuje akademické tituly. To ale neznamená, že se nepotřebuje vzdělávat. Toto vzdělávání má ale spíše podobu práce s vlastní zkušeností, sdílení s ostatními, procvičování si různých situací, se kterými se může potkat a také získávání praktických informací a dovedností,“ vysvětluje psycholog Pavel Nepustil, jeden z organizátorů a lektorů kurzu. Základní výcvik recovery koučů byl právě tímto směrem zaměřen, obsahoval 80 hodin výcvikových setkání rozložených do čtyř bloků a také 40 hodin stáží. Díky dotaci Magistrátu města Brna mohli účastníci absolvovat výcvik bezplatně.

Recovery koučové najdou uplatnění v rámci pomáhajících profesí

Společnost Podané ruce nejen vytvořila a realizovala vzdělávací program, ale také postupně otevírá pracovní místa v rámci svých služeb, kde se mohou recovery koučové uplatnit. „Dlouho jsem přemýšlela, jak svoje zkušenosti využít k něčemu smysluplnému. Pro mě bylo započetí kurzu spojené hlavně s nadějí, že budu mít možnost být v oboru. Znamenalo to pro mě opravdu mnoho, najednou jsem mohla věnovat čas něčemu, co mě opravdu zajímá, čemu alespoň trochu rozumím. Tedy procesům užívání drog, závislosti, bezdomovectví, ale i zotavení,“ shrnula své pocity z kurzu Johana Břešťáková, peer pracovnice Společnosti Podané ruce.

Další informace:

– Rozhovor s hlavním lektorem výcviku si můžete přečíst zde.

– Rozhovor s absolventkou kurzu najdete zde.

Zotavení Brno