Kroměřížské dva dny pro rodinu

Hned dvě akce připravila Společnost Podané ruce v Kroměříži v rámci Týdne pro rodinu. Ve čtvrtek 30. května tam uspořádali Den otevřených dveří a o den později prezentovali pracovníci SPR své služby na Hanáckém náměstí.

Dvě desítky lidí z řad odborné veřejnosti navštívily Den otevřených dveří všech center působících v Kroměříži – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) a detašovaná pracoviště Terapeutického centra a Centra komplexní péče ve Zlínském kraji. Mezi hosty byli zástupci města Kroměříž a Chropyně, zaměstnanci psychiatrické nemocnice, střediska výchovné péče, Probačně mediační služby, sociálních služeb.

„Návštěvníky zajímal chod nízkoprahového centra, cílová skupina, stejně jako práce s osobami se závislostí. Hovořili jsme o možnostech spolupráce a společných aktivitách,“ uvedla vedoucí NZDM Martina Zdařilová.

Vzájemné předávání zkušeností a postřehů z klientské práce, ale i složitější případy mohli návštěvníci konzultovat s pracovníky Podaných rukou. „Velký zájem byl o probíhající činnost nízkoprahového centra v sociálně vyloučené lokalitě Děvín, kde působíme dva dny v týdnu,“ potvrdila Zdařilová.

Den otevřených dveří byl spojen s představením nových prostor, které služby využívají od podzimu, ale i nové pracovnice Pavlíny Holancové z detašovaného pracoviště.

V pátek 31. května probíhala prezentace služeb na Hanáckém náměstí, mezi nimiž bylo rovněž přítomno NZDM a detašovaná pracoviště zlínských center. „Zájemci dostali podrobné informace o našich službách i drobné dárky nebo letáky,“ popsala Zdařilová.