Kontaktní centrum ve Znojmě již 18 let pomáhá drogově závislým i jejich blízkým

Kontaktní centrum ve Znojmě poskytuje terénní i ambulantní služby osobám, které se v souvislosti s užíváním návykových látek dostaly do obtížné životní situace. Za 18 let existence centra zde nalezly pomoc stovky klientů, dnes jich přichází průměrně 15 až 20 denně. Jaké problémy klienti centra nejčastěji řeší a o které služby je největší zájem?

Kontaktní centrum ve Znojmě založené v roce 2001 neslo dlouhá léta jméno „Netopeer“. Centrum zaštiťuje Společnost Podané ruce, která provozuje kontaktní centra i v dalších moravských městech. Hlavním posláním Kontaktního centra je snižovat sociální, ekonomická i zdravotní rizika plynoucí z životního stylu uživatelů nelegálních návykových látek a současně tak přispívat k ochraně celé společnosti před šířením infekčních chorob nebo nárůstem kriminality. Právě o tento celosvětově uznávaný přístup nazývaný jako „harm reduction“ se opírá základní filozofie činnosti centra. Ze statistik plyne, že závislost nebo užívání drog představuje pro většinu lidí jen dočasnou životní etapu, nikoli trvalou nálepku. Díky službám založeným na principech harm reduction se daří, aby lidé tímto bouřlivým obdobím prošli bez vážných následků pro sebe i okolí.

Služby jsou pro klienty dostupné anonymně a bezplatně

„Některé věci se běžně považují za samozřejmost, ale právě u těch základních my začínáme – dát člověku najíst, ošatit jej a poskytnout mu lidský kontakt,“ popisuje vedoucí centra Mgr. Zuzana Štvrtňová. Klienti často využívají hygienický a potravinový servis. V centru se mohou osprchovat a doplnit si základní ošacení. Díky spolupráci Kontaktního centra s Potravinovou bankou si mohou připravit i teplé jídlo. Klienti a jejich blízcí si sem také často chodí pro radu. Někteří potřebují pomoc při jednání s úřady nebo při hledání práce či bydlení. Jiní si potřebují zatelefonovat nebo použít internet k řešení svojí sociální situace. Rodiče mladých uživatelů návykových látek se přicházejí poradit, jak s celou věcí naložit. Klienti se často zajímají také o možnosti léčby závislostí. Pracovnice Kontaktního centra dokážou nejen zodpovědět jejich dotazy, ale zároveň je mohou propojit s dalšími službami pro závislé nebo jim zprostředkovat zahájení ústavní či ambulantní léčby. „Naše práce má smysl. Nejvíce nás v tom utvrzují takové okamžiky, kdy se třeba klient vrací z léčby, kterou jsme mu pomohli zařídit a vidíme, jak se mu daří a začíná zase v životě fungovat,“ dodává Štvrtňová.

Výměnný program injekčního materiálu předchází šíření chorob

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižším výskytem infekce HIV i žloutenky typu C. Rozhodující podíl na tomto úspěchu mají právě drogové služby jako je Kontaktní centrum ve Znojmě. V rámci činnosti centra je velký důraz kladen na zvyšování informovanosti uživatelů drog o rizicích i možnostech bezpečnější aplikace látky. S rostoucí informovaností se pak každý rok kontinuálně zvyšuje množství vydaných injekčních stříkaček a jehel. Dobrá zpráva také je, že většinu použitých se v Kontaktním centru podaří zase vybrat zpět a bezpečně zlikvidovat. Klienti si dále mohou nechat v centru ošetřit drobná zranění nebo se otestovat na infekční choroby.

Základní služby nabízí Kontaktní centrum přímo v terénu

Klienti mohou přijít do zázemí centra na ulici Horní Česká 4. Několikrát za týden se pracovnice centra pohybují také přímo v ulicích města Znojma a v bezmála dvaceti blízkých obcích, kde vyhledávají a oslovují potenciální klienty. Těm nabízejí pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Klienti přímo v terénu využívají výměnný program injekčního materiálu, možnost poradenství nebo testování na choroby. Kontaktní centrum ve Znojmě také již pět let aktivně spolupracuje s vybranými lékárnami, ve kterých mohou klienti bezplatně získat balíček se sterilním injekčním materiálem. Nemusejí tudíž být vystaveni riziku přenosu infekčních chorob i mimo otevírací dobu centra.

Rozšiřování služeb a další spolupráce

Nabízené služby reagují na měnící se potřeby klientů, a během let tak procházejí neustálým rozvojem. Centrum je také členem místní Komise prevence kriminality nebo pracovní skupiny při Komunitním plánování sociálních služeb Znojemska pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, v krizi a etnické menšiny, kterou centrum poslední dva roky přímo vede. Letos také Kontaktní centrum ve Znojmě obsadilo druhé místo v rámci předávání výročních cen České asociace streetwork ČASovaná bota 2018. „Nejsme služba základního rozsahu, nabízíme víc. Intenzivně se věnujeme příbuzným a blízkým uživatelů drog, pro středoškoláky organizujeme exkurze do našeho zařízení, přijímáme studenty na praxe a stáže, zaměřujeme se na informovanost mládeže a mnoho dalšího,“ uzavírá Štvrtňová.