Kontaktní centrum na Vlhké slaví dva roky existence

Před dvěma lety zahájila Společnost Podané ruce s podporou města Brna provoz kontaktního centra na Vlhké. Centrum pro lidi bez domova – převážně dlouhodobé rizikové uživatele alkoholu – bylo průkopníkem testování v sociálních službách i programu regulovaného pití. Dosud využilo služeb centra 1150 klientů.

Centrum vzniklo na základě dlouhodobé městské protidrogové strategie, přijaté v r. 2018 tehdejší koalicí. Tehdy bylo pod náměstkem Matějem Hollanem Podaným rukám zadáno vypracování studie, jak by tzv. „mokrý dům“ inspirovaný holandským přístupem měl vypadat. Akutní situace v epidemickém roce 2020 proces vzniku kontaktního centra akcelerovala, především v reakci na šíření koronaviru a mimořádná vládní opatření. Stávající náměstek pro sociální oblast, Robert Kerndl (ODS), dal projektu zelenou a v rekordním čase ho pomohl prosadit.

 

Základní pomoc, ošetření i motivace ke změně životního stylu

Od dubna 2020 nabízí KC na Vlhké zprostředkované lékařské ošetření a náplň trávení času, bezpečný důvěrný prostor a možnost sdílení zkušeností.

„Centrum poskytuje bezpečný prostor lidem bez přístřeší, kteří toho bezpečí moc nemají. Tam se primárně snažíme rozvíjet s klientem vztah a udržet kontakt tak dlouho, aby se nám podařilo jeho situaci efektivně řešit,“ říká Vojtěch Dvořák, vedoucí kontaktního centra na Vlhké. „Zároveň jim nabízíme příležitosti, jak přes den smysluplně trávit čas. Pokud člověk nemá zázemí, nemá ani možnosti, jak sám sebe naplňovat, a může sklouznout k závislosti. Nově se třeba snažíme, aby klienti sami centrum zvelebovali.“

Za dobu své existence centrum zaznamenalo přes 61 000 kontaktů s klienty. Poskytli jsme přes 4000 individuálních poradenství a 300 krizových intervencí. V rámci ochrany veřejného zdraví a zdraví našich klientů jsme provedli cca 300 testů na hepatitidu typu C.

Hygienický servis (především sprcha a výměna oblečení) byl našimi klienty využit ve 14 000 případech. Využívali také našeho potravinového servisu (snídaně, obědy, večeře), kde jsme vydali zhruba 84 000 porcí jídla.

Studenti z iniciativy Medici na ulici docházejí dvakrát týdně a poskytnou cca 100 jednotlivých lékařských ošetření každý měsíc.

 

Program kontrolovaného pití alkoholu má dobré výsledky

Zároveň jsme mohli začít plánovaný program pro lidi, kteří mají problém s alkoholem. Zpočátku jsme klientům umožňovali vnášení vlastního alkoholu. S cílem snížit konzumaci a agresivní chování jsme 1. září 2020 spustili program kontrolovaného pití. Klientům jsme podávali regulované množství alkoholu v pravidelných intervalech. Od prosince 2020 projekt přešel do další fáze – individuálního plánování podle potřeb klienta.

„Do centra přišli třeba i chirurgové, vysokoškolští učitelé nebo inženýři. Může se to přihodit komukoliv, a to nejen v důsledku nějaké dlouhodobé trajektorie. Zlomit vás může i jednorázová událost. Někteří lidé s tím nedokáží pracovat jinak než tak, že začnou pít,“ upozorňuje Vojtěch Dvořák.

Programem kontrolované konzumace alkoholu prošlo ve všech typech režimu 200 lidí. U 40 z nich jsme pomohli k obdobím abstinence a dalších 13 už nyní abstinuje trvale.

U významné části klientů došlo k výraznému posunu v uvědomování si rizik a negativních dopadů, které nekontrolovaná konzumace alkoholu přináší. To často přispělo nejen ke snížení konzumace, ale i ke zvýšené motivaci abstinovat. Program a služby umožnily navázat dlouhodobý vztah s těmito klienty, což u mnoha z nich podpořilo zlepšení jejich fyzického i psychického zdraví, stabilizaci životní situace a posunu k bydlení.

„Kontaktní centrum pro uživatele alkoholu v Brně je unikátní projekt pro pomoc lidem s chronickou závislosti na alkoholu. Je to jedinečné centrum, kde se mimo jiné i pomocí kontrolovaného podávání alkoholu daří lidem, kterým jinak abstinenční léčba například kvůli duševním onemocněním nevychází, snižovat denní dávky až na třetinu,“ říká ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil a dodává: „Pro mnohé to znamená možný vstup do pracovní situace a přístup k bydlení, často po mnoha letech strádání a vyloučení ze společnosti. Problémem zůstává, jak v této zemi získat k takto inovativním projektům prostředky, abychom provoz takové služby dokázali uhradit 7 dní v týdnu. Je otázka, zda se nám tento velice úspěšný experiment podaří udržet.“

Že se provoz podobných center vyplatí, potvrzují zkušenosti z celého světa. Například v Kanadě funguje přes 20 podobných center spojených i s možností ubytování, první otevírali v roce 2011. Kromě individuální pomoci klientům pomáhají snižovat na ulici počet lidí, kteří jsou často příčinou narušování veřejného pořádku. Význam center v souvislosti s pandemií COVID-19 narůstá, jak potvrzují zkušenosti napříč Evropou. Je skvělé, že město Brno se i v tomto drží aktuálních trendů a reaguje na potřeby regionu a svých obyvatel.

 

Více o centru i práci s lidmi ohroženými rizikovou konzumací alkoholu se dozvíte v našem podcastu.
Poslouchejtezde: