Kauza špatného financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pokračuje

TISKOVÁ ZPRÁVA Asociace nestátních organizací, Diecézní charity Brno, Společnosti Podané ruce a Armády spásy v České republice

Organizace podaly podnět k prošetření na MPSV a prosí hejtmana JMK, aby inicioval jednání o financování sociálních služeb. Náměstek Šlapal už více než dva týdny mlčí.

Organizace provozující sociální služby, Charita ČR, Armáda Spásy a Společnost Podané ruce, se ve spolupráci s Asociací nestátních organizací před třemi týdny obrátily na Jihomoravský kraj s žádostí, aby radní a zastupitelé revokovali usnesení, kterým schválili rozdělení peněz v rámci letošního dofinancování sociálních služeb z prostředků peněz poskytnutých z MPSV. Náměstek pro sociální oblast, Marek Šlapal (ČSSD) ale za více než dva týdny na tento podnět nijak nereagoval, ani písemně, ani svoláním jednání na toto téma. Organizace mezitím zjistily, že hloubka problému spojeného s financováním sociálních služeb je v tomto kraji ještě daleko větší, proto se oficiálním podnětem obrátily na MPSV s žádostí o přezkum postupu Jihomoravského kraje. 

Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací:Náměstek Šlapal se zaštiťoval tím, že MPSV postup kraje schválilo. Vyžádal jsem si tedy prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím oficiální komunikaci kraje a MPSV. Z ní plyne, že žádné schválení postupu JMK ve smyslu schválení konkrétního rozdělení financí ze strany MPSV neexistuje! MPSV pouze konstatuje, kolik z celkového objemu finančních prostředků na tento rok musí kraj poskytnout na platy a mzdy. Proto jsme se rozhodli obrátit na MPSV, aby postup JMK přezkoumalo.

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity ČR:Obrátilo se na nás několik organizací, větších i menších, že se s naším názorem ztotožňují. Ale že se bojí říci to otevřeně, protože se obávají o svoji budoucnost. Přijde mi smutné, že v našem kraji panuje takováto atmosféra, ve které se i sociální služby musí bát říci otevřeně svůj názor na tak technickou a apolitickou věc, jako je financování. To vrhá nepěkné světlo na koordinační roli Jihomoravského kraje. Věřím, že si představitelé našeho kraje uvědomí, že vytvářet takovou atmosféru je pro vzájemnou důvěru a pro budování silné a účinné sítě sociálních služeb špatně a že se zasadí o nápravu této atmosféry.”

David Jersák, oblastní ředitel Armády spásy:Dozvěděli jsme se, že v reakci na naši stížnost svolal na příští pátek pan náměstek Šlapal jakési uzavřené jednání s úředníky a zástupci některých organizací. Nikoho z nás, kteří jsme na základě předložené argumentace kritizovali letošní způsob dofinancování sítě služeb, ale k tomuto jednání přizván nebyl. Jsme přesvědčeni, že naše kritika byla oprávněná. Pokud se chce Kraj dopracovat ke spravedlivějšímu rozdělování peněz, je nezbytná revize sytému výpočtů ‘optimálních plateb’ jako celku. Chtěli bychom mít možnost mimo jiné na úrovni pracovní skupiny svým dílem zkušeností přispět k přípravě lepšího a transparentního sytému finanční podpory. Bez toho vnímáme, že existuje vysoké riziko, že způsob rozdělování peněz bude nadále špatný.

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce:Nekomunikace a ignorování odborné kritiky je vždy signálem slabosti. Sociální služby ale nejsou žádná Šlapalova hračka, jde o organizace, které pečují o tisíce lidí a jejichž činnost je nenahraditelná. Praktikovaným přístupem k rozdělení financí ale kraj způsobuje, že nevládní služby nejsou schopny nabízet adekvátní platové podmínky jako příspěvkové organizace, čímž dochází k destrukci celé sítě sociálních služeb. Že se o tom nechce náměstek Šlapal vůbec bavit a strká hlavu do písku, mi přijde dětinské. Žádáme proto jak jeho, tak hejtmana Jihomoravského kraje, aby se zasadil o okamžité jednání k této věci, aby se zajistilo jak pro tento tak pro další roky dobré fungování celé sítě sociálních služeb.

Kontakty:

David Jersák, oblastní ředitel Armády spásy, +420 737 215 438
Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, +420 603 295 743
Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, +420 725 805 865
Matěj Hollan, ředitel A.N.O. – Asociace nestátních organizací, +420 774 956 148

Příloha: Podnět k MPSV