Jedeme v tom všichni! Přidejte se k nám ve středu 26. června 2019 v Brně na Moravském náměstí

Proč je pomoc a podpora lepší než odsouzení? Jaké jsou následky boje proti drogám? Proč jsou zastaralé restriktivní přístupy neúčinné a ekonomicky nákladné? Jaká je alternativa? Všechny odpovědi se dozvíte na akci „Jedeme v tom všichni!“, kterou v Brně pořádá Společnost Podané ruce. Seznamte se s aktuálními trendy prevence a léčby závislostí. Návštěvníci se kromě spousty informací mohou těšit na bohatý doprovodný program.

Harm reduction = Minimalizace rizik

Koncepce harm reduction se zaměřuje na snížení zdravotních, sociálních i ekonomických rizik spojených s životním stylem osob užívajících drogy, a to často rizikovým způsobem. Experimenty s drogami, pravidelné užívání i rozvinutá závislost představuje u většiny lidí, kterých se týká, jen životní etapu. Harm reduction jim dává šanci překonat toto období bez vážnějších následků. Zároveň přispívá k ochraně celé společnosti.

Sociální služby, které Společnost Podané ruce poskytuje svým klientům, jsou právě na těchto principech založeny. „Dlouhodobě se ukazuje, že tento přístup je mnohem přínosnější než represe a tresty. S lidmi, kteří se kvůli drogám dostanou do obtížné situace, je možné individuálně pracovat, daří se je motivovat k bezpečnějšímu životnímu stylu a řada z nich se postupně rozhodne pro léčbu a abstinenci,“ uvedl Mgr. Petr Blažek, vedoucí jednoho z oddělení Společnosti Podané ruce. Nutno dodat, že díky uplatňování harm reduction principů v sociálních službách patří ČR k zemím s nejnižší úmrtností uživatelů drog a nejnižším výskytem infekce HIV i žloutenky typu C.

Podobné akce se v tento den konají na celém světě

Termín konání akce nebyl vybrán náhodou, ale vztahuje se k aktivitám celosvětového hnutí „Support. Don´t Punish!“, které poukazuje na škodlivost represivních přístupů k drogové problematice a zdůrazňuje význam začlenění principů harm reduction do sociálních služeb i státních protidrogových politik. Na první místo tak klade veřejné zdraví, svobodu a lidská práva. Aktivity hnutí, které se z velké části zaměřují na zvyšování informovanosti veřejnosti a médií, vrcholí pravidelně každý rok Mezinárodním dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s lidmi, který připadá právě na 26. června. „Rádi bychom touto akcí veřejnosti přiblížili moderní poznatky týkající se problematiky drog a závislostí. Ukázali, co se osvědčilo a co naopak nefunguje. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že se nejedná o záležitost jednotlivce, ale celé společnosti a způsobu jejího fungování, to je hlavní poslání akce. Zkrátka, jedeme v tom všichni!“ vysvětluje jeden z organizátorů Mgr. Filip Dvořák ze Společnosti Podané ruce.

Tematicky zaměřená informační stanoviště a bohatý doprovodný program

Akce začíná ve 14.00 hod. Návštěvníci se seznámí s aktuálními trendy v oblasti prevence a léčby závislostí na šesti stanovištích.

  1. Co obnáší práce streetworkerů a kontaktních center?
  2. Substituční léčba a její výsledky
  3. Hard & Smart: Drogová prevence v prostředí nočního života
  4. Závislost není napořád: Peer pracovníci a skupina Zotavení
  5. Služby Společnosti Podané ruce
  6. Celosvětové hnutí „Support. Don’t punish!“

Dále je připraven bohatý doprovodný program. Od 17.00 hod vystoupí divadlo Druhý Pád se svým úspěšným stand-up kabaretem Homo Addictus za účasti komika Karla Hynka. Vstup na celou akci je zdarma. Večer následuje v Artbaru Druhý Pád na Štefánikově ulici beseda o závislostech s psychology z Terapeutického centra Společnosti Podané ruce, promítání filmu a afterparty.