Výměna zkušeností, porovnání kvality služeb: Pracovníci terénních programů a kontaktních center diskutovali ve Znojmě

Kontaktní centra a terénní programy Společnosti Podané ruce patří ke službám, kde jsou pracovníci v každodenním kontaktu s klienty, kteří se z důvodu užívání návykových látek v daný moment nacházejí ve velmi obtížné životní situaci. Kromě kontinuálního odborného vzdělávání se pracovníkům osvědčilo také vzájemné setkávání s výměnou zkušeností. Hlavním tématem toho letošního byla spolupráce s potravinovou bankou.

Společnost Podané ruce provozuje kontaktní centra v šesti moravských městech (Brno, Znojmo, Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště, Zlín). V těchto a navíc v dalších třech lokalitách (Blanensko, Vyškovsko, Šumpersko) potom sociální pracovníci vyrážejí za klienty také do terénu, aby jim poskytli základní potřebnou pomoc přímo v ulicích.

Na setkání, které minulý týden pořádalo Kontaktní centrum ve Znojmě, přijelo šestnáct zástupců z devíti služeb, aby diskutovali o aktuálních problémech a vyměnili si zkušenosti z praxe. Hlavním tématem bylo navázání spolupráce s potravinovou bankou, která prostřednictvím zapojených organizací zajišťuje bezplatnou distribuci potravin lidem, kteří se nacházejí ve hmotné nouzi, kam spadá také mnoho klientů kontaktních center a terénních programů Společnosti Podané ruce.

Dále se na setkání mimo jiné řešilo téma zprostředkování léčby a možností, které lze v tomto ohledu klientům nabídnout. Po přestávce přišel na řadu rozhovor s klientkou Kontaktního centra ve Znojmě, která se s účastníky podělila o zkušenosti s rekondičním pobytem, který je pacientům nabízen po ukončení ústavní léčby závislosti. „Setkávání s kolegy je pro nás důležité. Máme tak možnost společně srovnávat kvalitu jednotlivých služeb a diskutovat o zásadních věcech. Hovoříme o aktuálním dění a otvíráme i komplikovaná témata, ke kterým bychom se v běžném pracovním shonu nedostali,“ shrnuje přínosy letošního setkání Mgr. Zuzana Štvrtňová, vedoucí Kontaktního centra ve Znojmě.