Počty výměn v rámci harm reduction vzrostly loni o desítky procent

Na rok „dvacet dvacet“ nikdo jen tak nezapomene. Zpočátku všechno fungovalo jako obvykle. Novoroční předsevzetí, zimní dovolené, silniční kalamity. Ale v březnu to přišlo. Do Evropy se přihnal neznámý vir, jehož řádění přerostlo v celosvětovou pandemii. A začalo se dít něco, co vlastně nikdo nezažil, nepamatuje a co obrátilo život všech lidí naruby. Postupně zavřené restaurace, školy, obchody, služby, nemocnice plné nakažených pacientů. Na všechny dopadl „poklop“ vládních opatření, který se již téměr jeden rok střídavě otvírá a zase přivírá podle aktuálně vyhlášených pravidel.

Pod tím vším mohutným a nepředvídatelným pohybem se skrývají další, méně viditelné vrstvy, které nejsou tématem hlavních titulků a zpráv v médiích, ale při bližším pohledu je jejich význam neméně důležitý.

Zavedení mimořádných opatření – a to zejména v podobě karantény – vede ve společnosti z dlouhodobého hlediska k narušení sociálních kontaktů a každodenních rituálů. Navíc se potenciálně může ještě přidat např. ztráta zaměstnání a s tím souvisejícící zhoršení finanční situace. To vše dohromady vytváří výbušnou konstelaci, kdy ve společnosti reálně hrozí zvýšená míra užívání alkoholu, drog a hraní sázkových her. Rovněž klienti, kteří se doposud snažili abstinovat, mají tendence se za těchto okolností k užívání vracet.

Společnost Podané ruce tyto skutečnosti přesvědčivě dokazuje na konkrétních číslech týkajících se mapř. výměny injekčního materiálu v rámci našich služeb. Počty výměn v kontaktních centrech v Olomouckém a Zlínském kraji se za minulý rok významně zvýšily v rozmezí od 9 až do 22 procent, což znamená nejvyšší čísla za poslední roky. Naprosto ojedinělý nárůst výměn můžeme vidět také v terénních službách na Olomoucku, kde čísla vzrostla dokonce o 86 procent! To hraje značnou roli v rámci přístupu harm reduction, uvážíme-li, že výměna injekčního materiálu minimalizuje rizika užívání drog a přispívá k ochraně veřejného zdraví (např. snižováním počtu lidí, kteří se nakazí žloutenkou či HIV). Dobrá zpráva také je, že ačkoliv výměna významně narostla, zvýšila se rovněž i návratnost použitého materiálu, což fakticky znamená méně pohozených stříkaček, a tím i menší riziko sekundární nákazy. 

Harm reduction se zaměřuje na snížení negativních důsledků užívání drog pro jednotlivce a zároveň ochranu většinové společnosti, včasnou a přístupnou pomoc, motivuje ke změnám v rizikovém užívání a k sociální stabilizaci.

Dlouhodobá zátěž nouzového stavu dopadá na každého z nás. Sociální izolace a vládni restrikce přivádí mnoho lidí k psychickým problémům a pro uživatele návykových látek to platí dvojnásob. Společnost Podané ruce i v této situaci, a navzdory všem omezením, poskytuje své služby a pomáhá nepřetržitě každý den, každý týden, každý měsíc. Musí dělat to, co je potřeba. Třeba i výměnu zdravotnického materiálu.

 

 

Autor: Jan Kubový

Email: kubovy@podaneruce.cz