Drogy a závislosti se týkají každé střední školy. Bez výjimek!

Většina středoškoláků má zkušenosti s alkoholem a cigaretami ještě před dosažením osmnácti let. Stále více z nich vyzkoušelo i marihuanu nebo tvrdší drogy. Množí se případy závislostí na elektronice. Taková je realita dnešních středních škol.

Pokud si myslíte, že se na „normální“ střední škole návykové látky nevyskytují, opak je pravdou. Pozornost se sice v určité míře věnuje problémům s alkoholem, celkově se ale jeho konzumaci nepřikládá vysoká rizikovost. Na školách je také častým jevem hraní počítačových her, ani to však zatím nebývá vnímáno jako příliš škodlivé. Mnohdy převládá názor, že dokud mladiství neberou drogy, nejde o problémy, které by bylo nutné řešit.

Bohaté zkušenosti s návykovými látkami i sázení o peníze

V realitě se však pracovníci projektu Drug free Brno Společnosti Podané ruce, kteří působí výhradně na středních školách v Brně, setkávají s čím dál tím větším výskytem užívání návykových látek a závislostmi na nikotinu a alkoholu. „V běžné třídě o pětadvaceti dětech se často stává, že všichni již vyzkoušeli alkohol a tabákové výrobky ještě před svými osmnáctými narozeninami. S čím se setkáváme také čím dál častěji, je pravidelné užívání marihuany, které se většinou objevuje přibližně u třetiny žáků. Výjimkou už nebývají ani experimenty s LSD, extází nebo zneužívání léků,“ říká jeden z pracovníků projektu Michael Schmidt.

Do škol chodí pracovníci již přes rok a téměř každodenně řeší problematiku závislostí. Velkým tématem se podle nich v současnosti stává také hraní počítačových her. Nejenom, že u nich náctiletí tráví většinu svého volného času, ale často také do tzv. skinů (vylepšení v rámci her) vkládají velké sumy z vlastních peněz. „Někdy se jedná o částky převyšující desetitisíce. Výjimkou nebývá ani sázení na výsledky her nebo agrese během hraní. Když se ptáme, kdo už někdy něco během hraní rozbil, většinou se přihlásí více než polovina třídy. Jde o monitory, myši, ale i nábytek,“ doplňuje další z pracovnic Markéta Homolková.

Projekt Drug free Brno nabízí také individuální poradenství

Školy, kde by se žáci s žádnou návykovou látkou nesetkali, neexistují. Projekt už proběhl na nejrůznějších středních školách od gymnázií a průmyslových škol po odborná učiliště. „Podle mě je lepší, když škola raději problém s návykovými látkami řeší, než když jej zatajuje a předstírá, že jejich žáci žádné problémy nemají,“ uvádí třetí členka týmu Tamara Kunčarová.

Cílem projektu Drug free Brno spolufinancovaného Evropskou unií, je rozšířit svoji činnost na co nejvíce středních škol v Brně, předávat informace o návykových látkách a nabízet pomoc co největšímu počtu náctiletých. Kromě programů na středních školách nabízí projekt také možnost individuálního poradenství pro ty, kteří řeší návykové látky a závislosti ve svém životě nebo u někoho blízkého. Poslední aktivitou jsou víkendové pobyty, které umožňují účastníkům více se poznat, řešit závislosti či jiná náročná životní období.

V případě, že byste měli o některou ze služeb zájem nebo chtěli zjistit více informací, kontaktujte pracovníky programu Drug free Brno (T: +420 775 436 648, E: dfb@podaneruce.cz).