Kde vám pomohou se závislostí? Přijďte se podívat na Den otevřených dveří v Terapeutickém centru v Brně

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji se specializuje na ambulantní léčbu závislostí na alkoholu, drogách, hraní nebo sázení. Pod vedením zkušených terapeutů se zde také pravidelně schází hned několik podpůrných a terapeutických skupin. Centrum přivítá i letos v rámci Dne otevřených dveří ve svých prostorách návštěvníky z řad odborníků i veřejnosti.

Den otevřených dveří bude probíhat ve středu 17. dubna 2019 od 10 do 15 hodin v prostorách Terapeutického centra na ulici Hilleho 5 ve 3. patře.

Zájemcům se budou věnovat pracovníci centra, kteří je seznámí s nabízenými službami. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout prostory centra, které byly na začátku roku 2018 rozšířeny o kanceláře v 1. patře.

Závislost nejsou jen drogy, převažují klienti s jinými problémy

„Někteří lidé si myslí, že pracujeme jen s klienty, kteří mají nějakou drogovou závislost. Naopak – tito klienti a jejich blízcí u nás hrubým odhadem tvoří přibližně třetinu, zbylé dvě třetiny klientely jsou tvořeny lidmi, kteří mají problém s alkoholem nebo třeba s hraním a sázením,“ říká vedoucí Terapeutického centra v JMK Mgr. Miroslav Zachovalý.

Všechny služby, které Terapeutické centrum nabízí, jsou pro klienty zdarma. A to jak individuální a rodinné konzultace, tak skupinová terapie. „Skupinovou terapii, kterou u nás nabízíme, využívají lidé často jako podporu v abstinenci. Na skupině mají prostor mluvit o svých zkušenostech s ostatními lidmi, kteří něco podobného prožili a zároveň si mohou poslechnout, jak to zvládají oni a co jim pomáhá,“ vysvětluje Mgr. Anna Rejmanová, jedna z terapeutek centra.

V Terapeutickém centru pomáhají závislým i jejich blízkým

V roce 2018 využilo služeb Terapeutického centra přes 600 klientů. Zároveň se nejednalo jen o klienty, kteří měli aktuálně problém s nějakou závislostí, ale také o jejich blízké – partnery, příbuzné a kamarády, kteří se přišli poradit o tom, jak s touto situací naložit.

V případě, že nestihnete přijít na Den otevřených dveří, můžete se o nabídce služeb informovat na webových stránkách www.terapiejmk.podaneruce.cz. Případně navštivte naši službu Pro-Dialog, kde se také můžete zcela nezávazně poradit v otázkách týkajících se závislostí. Bývá pravidelně dvakrát týdně, v úterky 14.30 – 16.00 a čtvrtky 9.30 – 11.00 na Hilleho 5 v 1. patře a není nutné se dopředu objednávat.