Den otevřených dveří: seznámení s prostředím i terapeuty

Dvě desítky lidí zavítaly v dubnu do olomouckého Centra komplexní péče (CKP) pro Olomoucký kraj. Mezi návštěvníky byli kromě veřejnosti i zástupci Probační a mediační služby, OSPOD Olomouc či metodikové prevence nebo pracovníci organizace Člověk v tísni.

„Osobně jsem ráda, že přišla výchovná poradkyně z olomoucké Základní školy Stupkova, protože právě tam budou Podané ruce lektorovat primární prevenci,“ uvedla za hostitele z Centra komplexní péče Veronika Častulíková.

Pavlína Salvová z Probační a mediační služby zdůvodnila svou návštěvu zájmem o rozdělení služeb a fungování CKP. „Chtěla jsem vědět, kdo co dělá, jaké pozice jsou v centru obsazené, jak zde funguje insolvence a jaké je vymezení cílové skupiny,“ vyjmenovala Salvová.

Den otevřených dveří pojaly jako dobrou příležitost k seznámení se s prostředím Centra komplexní péče i Jana Voltnerová a Hana Linhartová z OSPOD. „Abychom věděly, jak to tady vypadá. Ať víme, kam klienty posíláme,“ potvrdily. Nejvíce je zajímala testovací místnost, kde Podané ruce provádějí testování na přítomnost návykových látek v moči.

Den otevřených dveří je vždy dobrou příležitostí na seznámení sociálních pracovníků i klientů mezi sebou i s konkrétním prostředím. Společnost Podané ruce se takto otevírá pravidelně ve všech městech, v nichž má svá pracoviště.