Den bez drog ve Višňovém pomáhá teenagerům poznat rizika spojená s drogami a závislostmi

Ve středu 6. června 2018 proběhl ve Višňovém již čtvrtý ročník akce Den bez drog, kterou pořádá tamní výchovný ústav. Pro děti z dalších výchovných ústavů byl připraven zábavný vzdělávací program zaměřený na seznámení s různými riziky, které s sebou přinášejí drogy a závislosti. Za Společnost Podané ruce se na realizaci denního programu podílel také tým Kontaktního centra ve Znojmě.

Na teenagery čekaly zajímavé workshopy vedené odborníky z praxe, hudebně vzdělávací program, tematické divadelní představení, netradiční sportovní aktivity na různých stanovištích a další zábava.

Dospívající problematika závislostí zajímá

„Akce se účastníme již 3. rokem a vždy odjíždíme s pocitem, že to má smysl,“ popisuje své dojmy z letošního ročníku vedoucí Kontaktního centra ve Znojmě Mgr. Zuzana Štvrtňová a dodává: „Letošním tématem workshopů byla spolupráce. Kromě toho, že si účastníci mohou otestovat svoje znalosti, něco nového se dozvědět a mnohé si vyzkoušet, je v tomto ohledu pro nás mnohem důležitější, že mladí lidé přicházejí a mají zájem si s námi pohovořit.“ Akce si klade za cíl zvýšit informovanost mladých lidí o nástrahách návykových látek a závislostí. Atraktivně sestaveným programem se daří dospívající zaujmout a zapojit do připravených aktivit. V takové atmosféře je pro ně snazší otevřeně hovořit o náročnějších tématech a ptát se na otázky, které je v souvislosti s drogami zajímají.