Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu oslavilo 20. výročí v nových prostorách

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu (CPSVV) poskytuje pomoc klientům již 20 let. Na konci loňského roku tady za provozu zvládli rychlé stěhování do nových prostor a navíc ještě stihli uspořádat Den otevřených dveří jako oslavu významného výročí Centra.

Od loňského listopadu sídlí CPSVV na nové adrese na Novobranské 14 v centru Brna, což představuje ideální polohu vzhledem ke snadné dostupnosti potřebných institucí, kam pracovníci klienty často doprovází. Práce ve věznicích se velmi dobře rozvíjí, v roce 2017 zde pracovali s více jak 500 klienty. Od počátku roku 2018 služba posílila také v oblasti poskytování postpenitenciární péče prostřednictvím projektu „KOMPAS – odborné sociální poradenství pro osoby po výkonu trestu“. Díky tomu se tým centra rozrostl o další tři členy. „To byl také jeden z důvodů, proč bylo stěhování nezbytné. V současné době využívá nové prostory celkem 10 pracovníků,“ upřesnil vedoucí CPSVV Ondřej Bílý.

Společnost Podané ruce, Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu, Brno

Vězení a závislost? CPSVV pomáhá během výkonu trestu i po propuštění

Služby centra jsou určeny lidem, kteří se v důsledku své závislosti na drogách, alkoholu či hraní dostali do vězení a chtějí začít se svojí situací něco dělat. Kontaktovat pracovníky Centra mohou ještě před nástupem do vězení, během výkonu trestu nebo až po propuštění. Pomoc se zvládnutím závislosti tvoří obvykle jen část balíku problémů, které klienti řeší. Souběžně je třeba se zabývat potížemi v sociální, finanční i právní oblasti. Na to všechno jsou však pracovníci CPSVV připraveni a odborně vyškoleni. Služeb individuálního a rodinného poradenství mohou navíc využít také rodinní příslušníci a blízcí klientů. Během výkonu trestu se pracovníci s klienty vídají přímo v některých věznicích, případně je možný také písemný kontakt.

Den otevřených dveří přilákal odbornou veřejnost

Na prosincový Den otevřených dveří dorazili zástupci vězeňské služby, zástupci Probační a mediační služby ČR ze střediska Brno, Magistrátu města Brna, protidrogová koordinátorka Jihomoravského kraje, vedení a kolegové ze Společnosti Podané ruce a zástupci neziskových organizací. Během celého dne zde přivítali celkem 35 hostů. Zájemci se dozvěděli spoustu informací o vývoji CPSVV i Společnosti Podané ruce, detaily o způsobu práce i realizovaných projektech a mohli si prohlédnout obě patra, které centrum nově obývá.