Vysoká hladina protilátek proti covid-19 přetrvává i tři měsíce po posilující dávce

Brno, 25. února – Společnost Podané ruce představila další průběžné výsledky studie vyšetření protilátek proti COVID-19. Pod vedením doc. dr. Viktora Mravčíka, epidemiologa a ředitele pro výzkum a vzdělávání SPR, od listopadu 2021 sledujeme dynamiku neutralizačních protilátek po aplikaci třetí dávky očkování.

Soubor tvoří 96 lidí ve věku 22-91 let (65 žen, 31 mužů), kteří byli v brněnském očkovacím centru Bohéma na začátku listopadu 2021 očkováni posilující dávkou vakcíny společnosti Pfizer/BioNTech. Těsně před aplikací vakcíny byli nejdříve vyšetřeni na přítomnost neutralizačních protilátek imunofluorescenčním systémem iChroma II.

Druhé vyšetření protilátek jsme u 67 z nich provedli po měsíci od aplikace, tedy začátkem prosince 2021. Třetí vyšetření jsme provedli po třech měsících, počátkem února 2022 u 58 z nich (41 žen a 17 mužů). 50 lidí absolvovalo všechna tři vyšetření.

Porozumění imunitní odpovědi po očkování je pro kontrolu pandemie zásadní, proto jsme se také rozhodli dynamiku virus neutralizačních protilátek sledovat,“ vysvětlil ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil a dodal: „Na důležitost třetí dávky upozorňuje naše společnost už od loňského jara, obzvláště pro seniory jsou posilující dávky klíčové. Také víme, že přeočkování poskytuje poměrně spolehlivou ochranu i před variantou omicron, i když ta očkování obchází více než předchozí varianty.“ 

 

Předběžné výsledky ukazují, že:

  • Před posilující dávkou vakcíny mělo pozitivní výsledek na nAb protilátky jen 49,5 %, tedy necelá polovina vyšetřených. Průměrná hladina protilátek byla těsně nad hladinou pozitivity testu.
  • Při 2. vyšetření mělo pozitivní výsledek nAb protilátek všech 67 vyšetřených a průměrná hodnota byla téměř na horní hranici detekčního rozsahu testu (CI: 94,9–97,6 %). Ke zvýšení došlo u všech s výjimkou 4 osob, které měly hladinu protilátek velmi vysokou už při prvním vyšetření.
  • Při 3. vyšetření mělo pozitivní výsledek na nAb protilátky všech 58 vyšetřených, průměrná hladina opět dosáhla vysoké hodnoty 95,4 % (CI: 93,4–97,5 %). 
  • Z celkem 51 osob, které byly absolvovaly druhé i třetí vyšetření, hladina protilátek od prosince do února mírně poklesla u 17 osob, u 32 osob naopak mírně vzrostla. Podle věku nebyla změna statisticky významná.

 

Přestože prodělání COVID-19 od posilující dávky uvedly jen 4 osoby, je pravděpodobné, že řada dalších v našem souboru prodělala onemocnění bez příznaků, což mohlo zapůsobit jako „booster“ hladiny neutralizačních protilátek. 

Průběžné výsledky studie potvrdily poměrně nízkou hladinu neutralizačních protilátek před posilující dávkou a zásadní roli, kterou právě tato dávka hraje v ochraně proti COVID-19. „Výrazná stimulace imunitní odpovědi přetrvala u všech přeočkovaných, včetně seniorů, a to i ve třetím měsíci po aplikaci posilující dávky. Imunitní odpověď na přeočkování je silná a trvalá také u lidí ve věku nad 75 let, u seniorů jsme zaznamenali jen velmi mírný a statisticky nevýznamný pokles hladiny protilátek mezi prvním a třetím měsícem po přeočkování,“ uvedl vedoucí studie Viktor Mravčík.

V našem očkovacím centru Bohéma v Brně i nadále očkujeme veřejnost bez nutnosti předchozí rezervace. Ve sledování dynamiky protilátkové odpovědi po posilující dávce budeme pokračovat – další výsledky budeme prezentovat v květnu, tedy 6 měsíců od aplikace posilující dávky. „Je nutné dále sledovat vývoj vzhledem k potřebě přeočkování zranitelných skupin před případnou další vlnou na podzim podle schématu očkování na běžné chřipky,“ zakončil Vobořil.