Co dělat, když děti dobrovolně volí bolest? Beseda o sebepoškozování

Co všechno patří pod pojem sebepoškozování a jak se projevuje u dětí a mladistvých? Proč si záměrně ubližují a dlouhodobě v tom pokračují? Co dělat, když se problém sebepoškozování týká vašeho dítěte? Kam se obrátit o pomoc a jak s tímto tématem pracovat ve školách?

Na začátku obvykle stojí nějaké trápení, se kterým si dítě nebo dospívající neví rady a fyzickou bolestí překrývá emocionální problémy. Postupně tak vzniká velmi nebezpečný návyk, který není možné přehlížet. Na besedě Centra prevence v Brně se dozvíte podrobné informace o rozšiřujícím se fenoménu sebepoškozování u dětí a mládeže včetně možností řešení.

Kdy a kde: 27. 11. 2019 | 18 – 19.30 hod | Podaná kavárna, Hilleho 5, Brno

Besedu povedou lektorky Centra prevence Společnosti Podané ruce Tamara Kunčarová a Adéla Klingelová. Rezervujte si prosím místo na přednášce předem. Pište na email dfb@podaneruce.cz nebo se hlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Více informací najdete také u události na Facebooku. Vstupné dobrovolné! Pozvánka ke stažení.

Více o lektorkách

Tamara Kunčarová

Tamara Kunčarová vystudovala psychologii a psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S mladistvými, kteří se sebepoškozují, se setkává jako lektorka prevence ve Společnosti Podané ruce, kde vede preventivní programy a individuální poradenství zaměřené na zneužívání návykových látek, závislostní chování a vztahové problémy. Ve své soukromé praxi (www.zittadyated.cz) se setkává také s dospělými, kteří mají osobní zkušenost se sebepoškozováním.

 

 

Adéla Klingelová

Adéla Klingelová vystudovala psychologii, sociální práci a sociální patologii. Už na studiu se začala věnovat tématu primární prevence a rizikovému chování. Dnes pracuje jako lektorka a věnuje se především selektivní primární prevenci, kdy řeší už konkrétní projevy rizikového chování ve třídách. Vzhledem k tomu, že aktuální zkušenost ukazuje, že sebepoškozování je v poslední době velmi častý druh rizikového chování ve školách, rozhodla se tomuto tématu více věnovat nejen ve třídách, ale i ve skupinách nebo při práci s rizikovými jednotlivci.