Doléčovací centrum v Brně nově nabízí chráněné bydlení, kde mohou mít rodiče své děti

Doléčovací centrum v Brně se zaměřuje na dlouhodobou stabilizaci lidí, kteří úspěšně absolvovali léčbu závislostí a snaží se opět postavit na vlastní nohy. Svým klientům nabízí chráněné bydlení a terapii zaměřenou na zvládnutí celé situace. Po přestavbě budovy zde nově vznikly také dva pokoje určené pro společné bydlení zotavujících se rodičů a jejich dětí.

Doléčovací centrum v Brně-Řečkovicích poskytuje svým klientům chráněné bydlení již 20 let a o jeho služby je velký zájem. Jen loni se v centru zotavovalo 49 ubytovaných klientů a občas tady musí zájemce z kapacitních důvodů odmítat. Další nabízené služby je ale možné využívat také ambulantně bez ubytování. Pro klienty, z nichž více než 60 % tvoří muži, je v centru připraveno 12 standardních lůžek pro dospělé. Doposud nebylo možné, aby zde rodiče měli celou dobu u sebe také svoje děti. Nový oddělený byt nabízí klientům možnost aktivně pečovat o děti, zajišťuje dostatek soukromí a v neposlední řadě také prostředí vhodné pro život s dítětem.

V bytě jsou dva samostatné pokoje, každý pro jednoho rodiče a nejvýše dvě malé děti. Kuchyň a sociální zařízení jsou společné pro oba pokoje.

„Celkově se snažíme vztahy s rodinou u klientů podporovat. Umožnit vyšší kontakt rodiče s dítětem je proto logický krok,“ říká Mgr. Markéta Žárová Höbausová, vedoucí Doléčovacího centra v Brně a dodává: „Mnoho klientů řeší problém, jak své děti vídat častěji, případně je chtějí získat do péče. Počítáme proto s více modely, jak bude možné tuto novou službu využívat.“ Chráněné bydlení tak může sloužit pro matku či otce s dítětem ve vlastní péči, ale také třeba pro rodiče, který se s dítětem vídá zatím jen o víkendech a plánuje, nebo již přímo usiluje o jeho získání do péče.

Od klientů se vyžaduje abstinence

Pro rodiče budou pro přijetí do chráněného bydlení platit stejné požadavky jako pro ostatní klienty. Základní podmínkou je předchozí absolvování minimálně tříměsíční ústavní léčby závislosti (psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, léčba během trestu odnětí svobody). Po přijetí musí respektovat především požadavek abstinence a účastnit se strukturovaného ambulantního programu, který zahrnuje individuální a skupinovou psychoterapii a konzultace se sociálními pracovníky. Cílem je, aby klienti fungovali v režimu co nejbližšímu běžnému životu. Sami si nakupují a vaří, v rámci programu jsou motivováni k hledání a udržení zaměstnání a také následného stabilního bydlení. Dodržování abstinence se ověřuje namátkovými kontrolami. Pokud se užívání návykových látek prokáže, může to být důvodem pro vyloučení klienta.

Chráněné bydlení se běžným klientům poskytuje na dobu 5 měsíců s možností prodloužení o 2 měsíce. Bydlení pro rodiče s dětmi je nabízeno na 10 měsíců opět s možností dvouměsíčního prodloužení. Dospělí klienti platí za ubytování 100 Kč měsíčně. Větší část klientů projde doléčovacím procesem úspěšně. „Klienti obvykle po odchodu z našeho centra zůstávají v Brně, nepřeruší s námi kontakt a využívají dál naše služby. I když se později ocitnou v nějaké náročnější situaci, vědí, že na to nejsou sami. Dlouhodobě se nám ukazuje, že se jedná o funkční model následné péče,“ dodává Žárová Höbausová.

Společné bydlení rodičů a dětí bude brzy možné i v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn

Udržení kontaktu rodiče s dítětem může hrát velkou roli v motivaci závislých směrem k uzdravení. Umožnit pobyt s dětmi již během léčby závislosti, proto v rámci služeb Společnosti Podané ruce plánuje také Terapeutická komunita v Podcestném mlýně, jejíž objekt momentálně prochází rozsáhlou přestavbou.