Centrum prevence v Brně neztrácí kontakt s mládeží ani v době uzavření škol

Lektoři Centra prevence se s dětmi a mládeží obvykle setkávají na půdě škol. Ty jsou ale kvůli koronavirové krizi zavřené. Díky moderním technologiím zůstávají v kontaktu alespoň na dálku. Zároveň už plánují další podzimní cyklus besed pro veřejnost.

Centrum prevence v Brně bude na svém instagramovém účtu (Centrum prevence v Brně) nově každou středu od 16 hodin vysílat krátké vstupy, které se budou týkat zajímavých a aktuálních témat. První téma „Jak se doma učit?“ reaguje na současnou neobvyklou situaci, ve které se děti a mládež momentálně nachází. Pozornost se samozřejmě bude věnovat i různým druhům rizikového chování. Sledující mohou jednak klást otázky během vysílání, ale také se budou podílet na zlepšování programu a výběru dalších témat. Cílem je dostat prevenci co nejblíže k dětem a mladistvým.

Dětem i rodičům pomůže infolinka

Další aktivita, kterou chceme ulehčit lidem současnou situaci, je infolinka pro dobu karantény. Společně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno-Sládkova rozjíždíme linku zaměřenou na individuální poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy. Je to už více než měsíc, co se školy zavřely a výuka se přenesla do domácího prostředí. V toto období, kdy jsou děti a dospívající převážně doma, se mohou kupit problémy spojené se závislostním chováním, společenskou izolací a podobně. Poradíme s gamblingem, rozvíjející se závislostí na sociálních sítích a internetu, ale také ohledně návykových látek. Poradenství funguje od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00 hodin. V úterý a čtvrtky se zájemci mohou dovolat do Pedagogicko-psychologické poradny s otázkami spíše vzdělávacího rázu na číslo 548 526 802, ostatní dny pak na psychology z Centra prevence v Brně na číslo 775 436 653.

Druhý cyklus besed pro veřejnost začne na podzim

Přednášky pro veřejnost vyvolaly v loňském roce velký zájem a pozitivní ohlasy účastníků. Nový cyklus besed bude startovat na konci září. Zájemci se mohou těšit na témata, jako je sebepoškozování u dětí, budování vztahu k sobě, rizika energetických nápojů a kofeinu, jak na zlobivé dítě nebo manipulace ve světě financí. Besedy se budou stejně jako loni konat v Podané kavárně na Hilleho 5 v Brně od 18 hodin.