V OC Bohéma jsme otevřeli registraci ke třetí dávce očkování

V očkovacím a testovacím centru Bohéma v Janáčkově divadle se od 20. září mohou lidé registrovat ke třetí dávce očkování. Denní kapacita moderního a pohodlného centra je až 1000 lidí denně – po uzavření očkovacího centra na výstavišti se jedná o kapacitně největší brněnské očkovací centrum. Výhodou je, že očkovací centrum se nachází uprostřed města Brna s dobrou dopravní dostupností a s dostupným parkováním. Plánem centra je očkovat dlouhodobě.

Nadále je také možné se v OC Bohéma nechat očkovat první i a druhou dávkou, nechat si změřit protilátky nebo se otestovat antigenním či PCR testem.

Průběžná sledování ukazují, že zejména starší lidé, kteří onemocnění

COVID-19 neprodělali, třetí dávku potřebují k zajištění potřebné imunity.

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, zdůrazňuje potřebu aplikace 3. dávky: „Výsledky našeho zkoumání protilátek, které již několik měsíců Společnost Podané ruce pod vedením profesora Petra Husy provádí, ukazují, že protilátky po očkování poměrně rychle klesají zvláště u starších lidí, kteří neprodělali onemocnění koronavirem. Proto je potřeba nabídnout posilující dávku, jako zásadní řešení. Chceme tímto tedy požádat obyvatele města, aby byli trpěliví a tento preventivní krok absolvovali a aby pomohli také svým starším příbuzným a přijít za námi pro tuto službu. Před námi je zima a přejeme si, aby proběhla již jinak než ta minulá.

Jindřich Vobořil k tomu dodává: “Kromě třetí dávky je možné se v Janáčkově divadle v OC Bohéma stále naočkovat první i druhou dávkou. Očkujeme jak dvoudávkovým Pfizerem, tak jednodávkovou vakcínou Janssen, bez předchozí registrace. Umíme také podat druhou dávku, pokud měl člověk první někde, kde už očkování skončilo. Prostě přijďte a my vše potřebné s vámi vyřídíme. Proočkovanost populace je stále nízká a nástup další vlny za dveřmi, je zapotřebí se chránit a na nic již nečekat.

Jindřich Vobořil: “Staráme se také i lidi imobilní a když je třeba, zajedeme k lidem, kteří nemohou fyzicky přijít, přímo domů. Kromě toho také počítáme s pomocí Jihomoravskému kraji s mobilním očkováním v odlehlejších částech kraje. Nakonec jsme také připraveni se postarat o sociální služby a jejich klienty.”

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., který studii odborně vedl, komentuje v této souvislosti výsledky zjištění: “Hladina protilátek klesala v čase v prvních 6 měsících po očkování, a to u mužů i u žen. Vyšší hodnoty byly nalezeny u osob, které v minulosti COVID-19 prodělaly. Výsledky také ukázaly celkově poměrně slabší a snižující se protilátkovou odpověď u seniorů. V prvním vyšetření seniorů mělo pozitivní virus-neutralizační protilátky 58 % osob. Hladina se snižovala s časem od očkování – ve 4. a 5. měsíci po očkování mělo pozitivní výsledek pouze 41 % (95% CI: 31-51 %), resp. 15 % (95% CI: 2-29 %) očkovaných. Nižší protilátkovou odpověď vykazovali senioři ve starších věkových skupinách. Výsledky druhého vyšetření seniorů ukázaly, že hladina protilátek se dále snížila u více než 70 % souboru. Jako pozitivní byl test druhý neutralizačních protilátek vyhodnocen u 42 % osob. Průměrná hladina protilátek celého souboru se od prvního testu snížila přibližně o 1/3. To odpovídá výsledkům studií z jiných zemí, které ukazují pokles hladiny protilátek na polovinu v řádu 2 měsíců.

Podrobnosti o očkovacím centru naleznete na https://www.ocbohema.cz/.

Provoz očkovacího centra: Od pondělí do neděle od 14:00 do 20:00 hodin. V dopoledních hodinách (7:00 – 12:00) probíhá na stejném místě testování proti covid-19.

Společností Podané ruce zjišťovala postvakcinační imunitu proti SARS-CoV-2. Výstupy z testování najdete v PDF příloze Souhrnné informace o protilátkách