Backstage: terénní práce na scéně nočního života a zábavy v době pandemie

Pandemie a související opatření ovlivnila většinu nízkoprahových služeb. Výjimkou nebyl ani program Hard&Smart, který Společnost Podané ruce realizuje od roku 2016. Ten cílí na redukci klíčových rizikových faktorů v prostředí nočního života a zábavy v ČR a vzhledem k výrazným omezením aktivit na této scéně byl značně ohrožen při poskytování svých služeb. Jak může takto zacílená služba fungovat v době, kdy je klubová a festivalová scéna téměř úplně uzavřena? Existoval v takových obdobích nějaký noční život? A co jeho rizikovost, trendy či potřeby cílové skupiny – jeho návštěvníků? To byly jedny z hlavních otázek, kterými se v začátcích i během pandemie COVID-19 musel zabývat unikátní program Hard&Smart a nakonec našel tzv. “bílé místo na mapě” poskytování pomoci a poradenství.

 

V roce 2019 měl program Hard&Smart 9262 klientů, s nimi 13 087 kontaktů na 82 vybraných akcích po České republice. Pro bližší představu je potřeba si uvědomit, že tuto práci zajišťovalo přes 60 pracovníků na dohody o provedení práce a stážistů, kteří byli koordinování vedením programu ve čtyřech pracovních skupinách. Tento výsledek potvrdil vedoucí pozici v této oblasti harm reduction aktivit v zemi. Zároveň to byl závazek ke zkvalitnění služby a zpřístupnění ještě více návštěvníkům hudebních akcí.

Radikální zlom přišel ve fungování programu od půlky března 2020. Ve vybraných obdobích lockdownu a výrazných vládních omezeních se ukázal, že segment kultury včetně té klubové a festivalové byl odepsán ze života společnosti. Program Hard&Smart prakticky nemohl pokračovat v dosavadním činosti dle svého plánu. Jeho možnosti dostat se k cílové skupině se místy blížili téměř nule a prognózy o dalším vývoji se měnily z týdne na týden. proto jsme během měsíce května monitorovali situaci na daných scénách nočního života a zábavy v Praze, Brně a Olomouci.  

 

Noční život a zábava probíhaly i v utajení

Ukázalo se, že užívání alkoholu, tabáku a ilegálních psychoaktivních substancí nikam nezmizelo. Ani související rizikové faktory, které jsou v tomto prostředí koncentrovanější než v obecné populaci. Data o užívání byla přibližně stejná jako v dobách před pandemií. Noční život a zábava spojená s rekreačním užíváním, epizodními krizovými situacemi či u některých už s počínající hlubším problémem se pouze přesunul do prostředí více skrytého. Šlo o veřejná prostranství jako náměstí, nábřeží, parky či jiná městská zeleň. Party probíhaly také na chatách, bytech, zahradách atp. Společným jmenovatelem bylo větší či menší utajení, případné porušování pandemických opatření a nedostatek možností kontaktu s poradenskými a pomáhajícími službami. Zároveň systém služeb, včetně programu Hard&Smart, nebyl na takovovou situaci připraven tak, aby mohl v případě potřeby adekvátně reagovat. 

Vedení programu Hard&Smart začalo vyvíjet design terénní práce v online prostředí tak, aby koncepčně navazovalo na nastavení programu a maximální možné pokrytí potřeb cílové skupiny ohrožené trvajícími rizikovými faktory tam někde venku v časech lockdownů, uzavřené scény nebo i jen v případě potřeby, když není náš program zrovna “po ruce”. Tato nová služba programu Hard&Smart byla s ohledem na pojmosloví nočního života pojmenována “Backstage” (celý název: Terénní práce v online prostředí – Backstage). Spuštění služby bylo zahájeno v březnu 2021. Zaměření je na sociální síť Facebook, kde interagujeme s cílovou skupinou přes domovský profil Hard&Smart a událost Backstage. Dále na přibližně 30 tematických zaměřených skupinách aktivně oslovujeme cílovou skupinu, řešíme její zakázky a vkládáme další Harm reduction a jiný informativní obsah pod osobním pracovním profilem “Dan Mejdan”. Pro dosažení maximálního osobního přístupu v tomto rozhraní nabízíme ve vybraných časech i individuální poradenství přes aplikaci Zoom či messenger. Prezentaci těchto aktivit realizujeme systematicky i na Instagramu. I nadále tuto službu zajišťují pracovníci programu Hard&Smart, kteří za běžného provozu fungovali a fungují přímo na hudebních akcích. 

 

Naše služby využilo pět a půl tisíce lidí

Od samého začátku se ukazovalo, že jsme narazili na tzv. “bílé místo na mapě” poskytování pomoci a poradenství. Lidé ve sledovaných skupinách hledají pomoc, podporu či radu. Často však bez adekvátní odezvy. Kvantitativně se bavíme o desetitisících uživatelích řešících svoje problémy související s nočním životem:  

 • užívání alkoholu  
 • užívání tabáku  
 • užívání ilegálních psychoaktivních substancí  
 • rizikový či nevyžádaný sex  
 • bezpečný návrat domů i s poradenstvím pro řidiče  
 • dehydratace a přehřátí  
 • poškození sluchu 

 

Tomu odpovídají i vybraná čísla za první pololetí existence této nově nabízené služby: 

 • kontakty: 5696 
 • klienti: 5549 
 • informační servis: 2004 
 • individuální poradenství: 34 
 • odkazy do lokálních odborných služeb: 193 

Nejčastější témata hlubších poradenských intervencí byla: pomoc sobě nebo druhým s léčbou / samoléčbou u alkoholu, ilegálních psychoaktivních substancí a často i tabák. Dále pak kombinace drog, souvislost užívání a nějaké nemoci plus ještě poměrně velké množství dotazů ohledně rostlinné látky kratomu. 

Na základě zkušeností z prvního pololetí tohoto roku předpokládáme další pozitivní dopad této služby i v jeho druhé části. Nahrávají tomu i dalších velmi pravděpodobná omezení během podzimu až jara 2021/2022. Navíc dle informací z letošního online setkání evropské sítě služeb New Net, kde bylo zastoupeno více jak 30 obdobně zaměřených programů z různých zemí, nemá takto cílená realizace terénní práce v online prostředí obdoby. Doufáme, že do budoucna bude nejen pilířovou činností v programu Hard&Smart, ale i inspirativním příkladem dobré praxe.  

 

Více na: 

Domovský FB profil Hard&Smart

Facebooková událost Backstage 

Instagram Hard&Smart