Do vězení se znovu vrátí 70 % propuštěných. Nová asociace chce pomoci ke snížení recidivy v Česku

Ve čtvrtek 19. září 2019 byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti. Jedním z deseti zakládajících členů Asociace se stala také Společnost Podané ruce. Pomoc lidem, kteří se v souvislosti se svojí závislostí dostali do vězení, poskytují pracovníci „Podaných rukou“ již 21 let.

Zakládající členové Asociace organizací v oblasti vězeňství: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

Prioritou asociace je, aby měli lidé po propuštění z vězení šanci na reintegraci a aby byli na život na svobodě dostatečně připraveni. Výše recidivy v Česku je totiž velmi vysoká – do vězení se vrací sedm z deseti propuštěných. Snížení recidivy by znamenalo nejen zvýšení bezpečnosti ve společnosti, ale i úsporu nákladů daňových poplatníků na policii, justici či vězeňství. Dle statistik Vězeňské služby (viz studie SARPO níže) až 60 % odsouzených nemá stabilní bydlení a 90 % přiznává, že má dluhy, z toho 73 % je není schopno splácet.

„Lidé, kteří opouští bránu věznice, to nemají vůbec snadné. Většinou vychází s igelitkou, pár set korunami v kapse, k tomu mají dluhy a hledat práci se záznamem v rejstříku také není lehké. Pokud se nemůžou spolehnout na rodinu, nemají ani kde přespat. Proto bychom chtěli, aby se lidé propuštění z výkonu trestu měli kam obrátit pro podporu. Bez ní mnozí z nich život na svobodě prostě nezvládnou a vrací se zpět do vězení,“ říká Petr Novák, jeden z členů výboru nově vzniklé asociace.

Dlouhodobá práce s klienty přináší výsledky

Odborníci z Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu ze Společnosti Podané ruce navazují kontakty se svými potenciálními klienty často již v průběhu uvěznění. Spolupráce pak intenzivně pokračuje po propuštění na svobodu. „Loni jsme v rámci spolupráce zahájené ve věznicích zprostředkovali minimálně 65 klientům vstup do dalších poradenských a léčebných programů zaměřených na práci se závislostí. Nejméně 19 klientům jsme po propuštění pomohli najít zaměstnání a 13 klientům ubytování. Úspěšní jsme také v oblasti dluhového poradenství. Za minulý a letošní rok jsme s klienty připravili a úspěšně podali 6 insolvenčních návrhů, klienti tak začínají splácet své dluhy,“ shrnul Ondřej Bílý, vedoucí Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu.

Vedoucí Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu Ondřej Bílý s Lucií Rybovou, ředitelkou Českého helsinského výboru

 

Pracovníci Centra navštěvují klienty přímo ve věznicích, komunikace může probíhat i korespondenčně. Připravují klienta na výstup z vězení a motivují jej, aby si ujasnil svůj postoj k návykovým látkám nebo jiné závislosti. Klient se na pracovníky může obrátit ihned po propuštění, kdy mu pomohou rychle najít ubytování, pokud nemá kde spát. Centrum je také schopné poskytnout základní potraviny a hygienické prostředky na prvních pár dní. Spolupráce dál pokračuje pravidelnými schůzkami s cílem vyřešit klientovy základní potřeby. Často bývá nutné klienta doprovodit na úřady a pomáhat mu v komunikaci s úředníky. Důraz je kladen na hledání vhodného zaměstnání a řešení případných dluhů. Pracovníci se zaměřují také na obnovu vztahů klienta se svojí rodinou. „Nám i klientovi jde o to, aby zvládl život na svobodě bez další trestné činnosti a v abstinenci. Za těchto podmínek jsme jej schopni úspěšně provést širokou škálou situací, které na něj mohou při snaze o návrat do běžného života čekat. Od klienta pak očekáváme zejména aktivitu při řešení své situace,“ doplňuje Bílý.

Asociace si klade za cíl větší dostupnost podpůrných služeb

„Asociace chce pracovat na tom, aby potřebné služby byly dostupné všem lidem s trestní minulostí, ale i jejich rodinám a obětem trestných činů, pokud je potřebují. Rádi bychom v partnerské spolupráci se státními institucemi podporovali zlepšení podmínek v českém vězeňství. Založení asociace vnímám jako významný krok na této cestě,“ dodává Gabriela Kabátová, další členka výboru asociace.

Členství v Asociaci je otevřené i dalším organizacím, které by se chtěly zapojit do prosazování změn ve vězeňství a v trestní justici, a posílit tak spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými aktéry.

Charakteristiky odsouzených v českých věznicích (dle statistik SARPO 2018):

  • 45 % má zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností (6 měsíců bez přerušení ve 3 letech před nástupem trestu);
  • 49 % má pouze základní vzdělání;
  • přes 60 % má zkušenost s návykovými látkami jako alkohol a drogy, případně s gamblingem
  • téměř 50 % nevyrůstalo v původní rodině.

Analýza rizik a potřeb odsouzených, vzorek 20.000 osob po nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/02/SARPO.pdf

Do výboru nově založené asociace byly zvoleny tyto osobnosti:
Gabriela Kabátová (Mezinárodní vězeňské společenství), Mirka Maťátková (VOLONTÉ CZECH), Petr Novák (Nová šance), Lenka Ouředníčková (RUBIKON Centrum) a Lukáš Salivar (DP WORK).