Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila linku pro pracovníky věznic

Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) reaguje na mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a nově provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce. Ta je určena primárně pro odborné pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. 

Cílem linky je zprostředkovávat aktuální informace o reálných možnostech pomoci vězňům v době nouzového stavu, kdy se situace průběžně přizpůsobuje opatřením krizového štábu. Linka poskytuje průběžně doplňované informace o aktuálních možnostech pomoci ve vybraných krajích a informuje o inovovaných službách vybraných organizací. Pracovníci doprovázejících sociálních služeb nyní mohou dojíždět do věznic jen minimálně a Linka spolupráce tedy může být významným komunikačním prostředkem pro koordinaci podpory pro lidi opouštějící věznice. Na linku se obracejí například sociální pracovníci, kteří potřebují pomoc se zajištěním bydlení pro odsouzeného.

V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob. Ty průběžně odcházejí na svobodu, ať už z důvodu vykonání celého trestu nebo na základě rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění. Podle dostupných dat z předchozích let musíme být připraveni na propuštění minimálně 900 lidí měsíčně. V současné době, kdy většina služeb pomoci lidem po propuštění je kvůli bezpečnostním opatřením omezena, a vzhledem ke skutečnosti, že osoby po výstupu z vězení nemají často telefon nebo přístup k počítači, může pro ně pomoc při návratu do společnosti být de facto nedostupná. „Větší oporu než dřív v současné situaci potřebují lidé čerstvě po propuštění, kteří jsou bez zázemí, protože úřady a systém pomoci nyní funguje v omezeném režimu,” říká Ondřej Bílý, vedoucí Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu Společnosti Podané ruce.

Také naše centrum proto hledá bezpečné cesty, jak zůstat s klienty v kontaktu. Pomoc lidem, kteří se v souvislosti se svou závislostí dostali do vězení, poskytují pracovníci Podaných rukou již 21 let, ale poprvé jsme zavedli konzultace po Skype a klienty, kterým se blíží konec trestu nebo projednávaní žádosti, se tímto způsobem snažíme připravit na spolupráci v povýstupním programu. Ten může zahrnovat první ubytování, doprovod na úřady a pomoc v komunikaci s úředníky, hledání zaměstnání a řešení dluhů. „Nám i klientovi jde o to, aby zvládl život na svobodě bez další trestné činnosti a v abstinenci. Za těchto podmínek jsme jej schopni úspěšně provést širokou škálou situací, které na něj mohou při návratu do běžného života čekat,“ doplňuje Ondřej Bílý.

Také AOOV zdůrazňuje, že i v době pandemie je potřeba věnovat pozornost zajištění pomoci zejména pro osoby čerstvě po výkonu trestu odnětí svobody. Často totiž opouštějí vězení bez stabilního zázemí na svobodě a hrozí jim, že zůstanou bez přístřeší a zajištění základních životních potřeb. Podpora v prvních krocích na svobodě je tak samozřejmě nejen prevencí ochrany jejich zdraví a zdraví společnosti, ale i prevencí rizika další trestné činnosti, kterou generuje extrémní materiální nouze a absence v reálném čase dostupných legálních možností řešení.

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří vzájemně sdílejí své znalosti i zkušenosti. Společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů. Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Členy Asociace organizací v oblasti vězeňství jsou: Český helsinský výbor, DP WORK, Institut pro restorativní justici, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Romodrom, RUBIKON Centrum, Společnost Podané ruce, ŠANCE P. R. O., VOLONTÉ CZECH.

 

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu

vedoucí Ondřej Bílý

Novobranská 526/14

Brno 

 +420 545 247 542 

  vezeni@podaneruce.cz