COVID-19 se může šířit ve věznicích, varují odborníci

České věznice potřebují ochranné pomůcky a uvolnění kapacit, abychom zabránili epidemii, varují ve společném prohlášení organizace sdružené v Asociaci organizací v oblasti vězeňství. Jako jeden ze zakládajících členů asociace se Společnost Podané ruce připojuje k výzvě adresované přímo členům Vlády ČR, aby věnovali pozornost prevenci šíření infekce v přeplněných českých věznicích.
 
„Situace a dopady nákazy jsou vážné, proto je potřeba se zabývat účinnou pomocí a zaměřovat se na ty nejohroženější skupiny lidí. Jako jednu z ohrožených skupin vnímám i osoby uvězněné a osoby, které se po výkonu trestu vrací do společnosti. Přes vysoké nasazení pracovníků Vězeňské služby ČR znamená stavebně technické zázemí věznic a jejich přeplněnost zvýšené riziko pro šíření nákazy,“  říká Ondřej Bílý, vedoucí Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu. „Proto se snažíme podpořit bezpečnostní opatření. Do vybraných věznic jsme dodali materiál na výrobu roušek. Teď jsou potřeba také pračky a žehličky k dezinfikování použitých roušek. Do věznice jsme předali první čtyři žehličky a nyní sháníme další.“

 

Asociace Vládě ČR: Přeplněné věznice hrozí nekontrolovatelným šířením koronaviru

V ČR je aktuálně vězněno více než 21 000 osob. Téměř 1 000 z nich je ve věku nad 60 let, řada dalších trpí chronickým onemocněním, takže patří z hlediska zdravotních rizik k velmi ohroženým skupinám. Výkon trestu zpravidla probíhá ve věznicích s kapacitou několika stovek osob (odsouzených i zaměstnanců).

„Věznice mají velmi omezenou možnost dodržování přísných hygienických opatření, která jsou v době pandemie vyžadována. Je potřeba si uvědomit, že na jedné cele si běžně odpykává trest až 10 odsouzených, kteří mají omezené hygienické podmínky, např. sdílené WC nebo sprchy,“  uvádí Lenka Ouředníčková, předsedkyně AOOV.

 Nestátní organizace tedy adresovaly Vládě ČR následující doporučení:

  • Poskytnout věznicím adekvátní ochranné pomůcky, hygienické vybavení a přednostní přístup k testování (sami testovat nemohou).
  • Využít dostupných nástrojů k uvolnění části vězeňských kapacit (doporučují také mezinárodní instituce – WHO, OSN aj.). Takovými nástroji mohou být například institut odkladu nástupu trestu odnětí svobody, možnosti přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení nebo podmíněné propuštění, při jehož projednávání před soudem umožňuje trestní řád využití videokonferencí.

AOOV zároveň zdůrazňuje, že i v době pandemie je nutno věnovat pozornost zajištění aspoň minimální pomoci pro osoby čerstvě po výkonu trestu. Podpora v prvních krocích na svobodě není jen ochranou jejich zdraví a zdraví společnosti, ale i prevencí rizika, že se do vězení v krátké době vrátí.

„Větší podporu v současné situaci potřebují také lidé po propuštění, kteří jsou bez zázemí, protože úřady a systém pomoci nyní funguje v omezeném režimu,“ souhlasí Ondřej Bílý. „Naše centrum funguje dál a kromě běžného poradenství se tedy více soustředíme na hledání a ověřování aktuálních možností pomoci v našem regionu, abychom propuštěné osoby dokázali efektivně podpořit. Zaměřujeme se i na vydávání sociálně materiální pomoci potřebným klientům. Jde zejména o potraviny a hygienu, stejně jako oblečení a třeba i spacáky, které pomáhají osobám bez stálého přístřeší zvládnout studené noci.“

Plné znění společného prohlášení najdete zde. 

Asociace organizací v oblasti vězeňství vznikla v loňském roce jako dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů. Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Členy Asociace organizací v oblasti vězeňství jsou: Český helsinský výbor, DP WORK, Institut pro restorativní justici, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Romodrom, RUBIKON Centrum, Společnost Podané ruce, ŠANCE P. R. O., VOLONTÉ CZECH.

 

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu:

vedoucí Ondřej Bílý

Novobranská 526/14

Brno 

 +420 545 247 542 

  vezeni@podaneruce.cz