Adiktologické aspekty války na Ukrajině: Podané ruce jsou připraveny pomoci

Brno, 25. února – Ukrajina i Rusko patří mezi největší evropská epicentra HIV a hepatitidy typu C. Společnost Podané ruce vnímá v souvislosti s aktuální situací nutnost upozornit na možnost zvýšené poptávky uživatelů drog z Ukrajiny po českých adiktologických službách.

Na Ukrajině žije přibližně 320 tisíc lidí, kteří injekčně užívají drogy. Právě injekční užívání přináší celou řadu rizik, mezi nimi i šíření infekčních onemocnění, jako například HIV nebo hepatitidy B a C.

„Zatímco v České republice je prevalence HIV mezi lidmi užívajícími drogy injekčně pod jedno procento, na Ukrajině je to kolem dvaceti procent. Prevalence hepatitidy C je kolem padesáti procent, přibližně dvakrát vyšší než u nás,“ přiblížil situaci na Ukrajině Viktor Mravčík, ředitel Společnosti Podané ruce pro výzkum a vzdělávání.

Převážná většina uživatelů užívá podomácku vyráběné opiáty, heroin nebo stimulační drogu efedron, která se vyrábí z efedrinových nebo pseudoefedrinových léků podobně jako pervitin v České republice.

Na Ukrajině se nachází přibližně 200 substitučních center, jejichž služeb využívá kolem 15 000 uživatelů. Počet programů, které se věnují výměně injekčního materiálů, je na Ukrajině asi 1 700 a pokrývají přibližně polovinu odhadovaného počtu injekčních uživatelů drog.

V Rusku je opiátová substituční léčba zcela nelegální. Harm reduction programy distribuce sterilních jehel a stříkaček nejsou v Rusku podporovány z národních zdrojů a jsou závislé na mezinárodní pomoci. „Ruské úřady a odborné instituce tak nerespektují doporučení Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních vědeckých zdravotních autorit a neposkytují nemocným a potřebným péči podle mezinárodních standardů a v souladu s dobrou praxí založenou na vědeckých důkazech,” doplnil Mravčík.

„Po invazi Ruska na Krym a další území Ukrajiny v roce 2014 se tisíce lidí užívajících drogy na těchto územích ocitly bez přístupu k těmto základním preventivním harm reduction službám. Současný útok Ruska na Ukrajinu znamená riziko útěku klientů adiktologických služeb z okupovaných území dále na západ Evropy. Měli bychom se tedy připravit na zvýšenou poptávku po adiktologických službách v Česku a nepřímo pomoci Ukrajině a ukrajinským lidem i tímto způsobem,“ uvedl ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Společnost Podané ruce razantně odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině a je připravena uprchlíkům z Ukrajiny i Ruska pomoci a zajistit jim přístup k odborným adiktologickým službám.

 

 

Kontakt pro média:

Kristýna Férová
e-mail: public@podaneruce.cz