7 tipů, jak zvládnout karanténu s klidnou duší a čistou hlavou

Současná karanténa, obavy z onemocnění a mnoho dalších omezení běžného života kladou zvýšené nároky na vaši psychickou rovnováhu. Terapeutky Anna Rejmanová a Lucie Lefnerová z Terapeutického centra v JMK pro vás připravily základní rady, které vám v této složité době pomohou.

1. Fakta snižují úzkost – ale s mírou

Vyhraďte si omezený čas (například hodina ráno) na zjišťování nejnovějších informací, ať nestrávíte celý den na internetu tříděním protichůdných informací a zaobíráním se současnou situací. Držte se ověřených zdrojů, nespoléhejte na sociální sítě a užívejte kritické myšlení. Spolehlivé informace najdete například na těchto odkazech:

www.szu.cz
www.okoronaviru.cz
koronavirus.mzcr.cz

2. Vracejte se k sobě

Krizové situace, jako ta, kterou zažíváme, jsou dobré příležitosti k tomu semknout se a vzájemně si pomáhat. Ze všeho nejdřív se však postarejte o sebe. Abyste mohli pomáhat dál ostatním, potřebujete mít nejprve ošetřené vaše vlastní potřeby. Všímejte si toho, jak vám je, na co energii máte a na co už ne a respektujte to. Srozumitelně také sdělujte ostatním, co potřebujete pro to, abyste mohli v pohodě fungovat a případně i pomáhat druhým.

3. Zůstaňte v kontaktu

Ve výzkumech bylo opakovaně zjištěno, že samota a sociální izolace výrazně snižují naše duševní, ale i fyzické zdraví. Proto během karantény zůstávejte v častém kontaktu se svými blízkými (třeba přes telefon nebo Skype). V případě, že pocity během karantény přesáhnou únosnou mez, využijte dálkového kontaktu s terapeutem nebo s odborníkem jakékoliv z linek důvěry.

4. Soustřeďte se na pozitivní stránky života

Informace, kterým budete dávat pozornost a prostor budou také více ovlivňovat vaši náladu a prožívání. Vědomě zaměřte vaši pozornost na informace, které podporují naději. Všímejte si počtu uzdravených, toho, jak si lidé vzájemně pomáhají nebo toho, co zpomalení životního tempa přináší za změny v přírodě i ve společnosti. Pokud budete chtít, můžete si během karantény vést takzvaný „deník vděčnosti“, do kterého si můžete zaznamenávat momenty, kdy jste spokojení, šťastní nebo se vám něco povedlo.

5. Každý reaguje na stres jinak

Situace, kterou teď společně procházíme je natolik neobvyklá a mimo náš každodenní život, že i naše prožívání se může velmi lišit od toho, co zažíváme každý den. Ať už zažíváte větší obavy, nudu, otrávenost, nervozitu nebo třeba pohodu či vzrušení, přijměte, že tak to máte vy a nehodnoťte se za to. Nejste zodpovědní za svoje emoce, ale za svoje rozhodnutí. Pokud by vás některé silné pocity příliš zahlcovaly, mluvte o tom s někým, komu důvěřujete (kamarádem, rodičem, terapeutem…).

! Pokud máte tendenci k nějakému návykovému chování (alkohol, drogy, jídlo, hazardní hraní, počítačové hry…), karanténa může být pro vás riziková. Všímejte si vynořujících se chutí nebo tendencí spadat do starých, škodlivých návyků. V takovém případě kontaktujte odborníka, ke kterému máte důvěru nebo některou ze služeb Společnosti Podané ruce. !

6. Zdravá životospráva

To, jak budete pečovat o své tělo, se projeví i na duši. Dopřejte si dostatek spánku (7-8 hodin) a pohybu (i doma). Dodávejte tělu dost tekutin a výživově hodnotné a pestré jídlo. Věnujte část dne odpočinku a relaxaci. Naslouchejte tomu, co vaše tělo potřebuje (Má hlad, je unavené nebo potřebuje něco dělat?).

7. Režim

Snažte se váš pobyt doma při karanténě co nejvíce přiblížit strukturovanému pracovnímu dni. Vytvořte si denní režim. Naplánujte si, co chcete daný den dělat a plán dodržujte. Myslete na to, že je důležité se naplánované činnosti věnovat, ale stejně tak je důležité v určený čas skončit a věnovat se něčemu jinému. Nezapomeňte do denního plánu zahrnout i čas pro odpočinek a kontakt s druhými lidmi.