Nespadněte do pasti: 5 druhů moderních závislostí

Svět se mění, stejně tak závislosti. Dnešní možnosti i moderní technologie přinášejí nová rizika. Znáte je?

1. Gambling a sázení

Sportovní sázení, kasino, automaty – má to být nezávazná zábava, ve skutečnosti aktivity s vysokým potenciálem pro vznik závislosti. Lidé většinou začínají s hraním nevinně, utrácí jen malé částky a zkouší štěstí. Když jim pak hraní přeroste přes hlavu, samotní hráči vůbec nerozumí tomu, jak se jim to mohlo stát. Na konci bývají rozvrácené rodiny, obrovské dluhy, exekuce a zoufalství. Možná, že už takové příběhy ze svého okolí znáte, vůbec se totiž nejedná o okrajový problém. Lidí vysoce ohrožených vznikem tohoto typu závislosti je u nás zhruba 100 tisíc!

Aktuálně rostoucím trendem je přesun hráčů z kasin a heren do oblasti virtuálního hraní a sázení přes internet, které je potenciálně stejně návykové jako tradiční hráčské aktivity. Tato forma hraní a sázení je navíc mimořádně snadno dostupná. Není potřeba prakticky nic jiného než chytrý telefon, který má u sebe většina lidí nepřetržitě. Hráč nemusí nikam chodit, vynakládat žádné úsilí a sázet či hrát kdykoli má příležitost.

Typické je, že patologičtí hráči dokáží svoji závislost celá léta skrývat i před svými nejbližšími. Žijí v podstatě dvojí život, což je náročné psychicky i finančně, přičemž hráčství propadnou výrazně častěji muži než ženy. Mnohdy se jedná o dobře situované manažery nebo úspěšné podnikatele s vyššími příjmy. Rostoucí dluhy se jim daří dlouho maskovat až do chvíle, kdy jsou veškeré rodinné finance pryč a celé tajemství se provalí. Odbornou pomoc vyhledají průměrně až po osmi letech závislosti. Pro rodinu a blízké je to obvykle pořádný šok a mnohdy neví, jak se situací naložit. „V první řadě je potřeba myslet na sebe a vlastní bezpečnost. Také je důležité dotyčného v jeho závislosti nepodporovat, například placením jeho dluhů,“ doporučuje psycholog Miroslav Zachovalý, vedoucí Terapeutického centra Společnosti Podané ruce v Jihomoravském kraji, a dodává: „Vždy je užitečné vyhledat informace o tom, v čem závislost spočívá a jak blízkému pomoci. V pořádku je také hledat v této situaci podporu, ať už u svých blízkých, nebo u odborníků na závislosti. Ty najdete například v adiktologických ambulancích, které jsou po celé ČR (v Brně třeba u nás v Terapeutickém centru Společnosti Podané ruce). Rozhodně je dobré problém sázení či gamblingu u blízkých nepodceňovat.“

 


Smutná bilance
– Mezi patologickými hráči je sedmkrát vyšší počet sebevražd než u zbytku populace.
– Sebevraždu zvažuje 80 % hráčů a pětina se o ni pokusí.
– Dluhy hráčů dosahují v průměru půl milionu korun.


Pokud odpovíte ANO, vyhledejte pomoc!
1. Cítili jste někdy potřebu hrát nebo sázet za více a více peněz?
2. Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak moc hrajete nebo sázíte?


 

2. Hraní počítačových her

„Tento problém může zasahovat všechny ročníky, ale více se vyskytuje mezi mladými, kterým mohou být moderní technologie bližší a jsou s nimi v častějším kontaktu než starší lidé. Prostředí PC her je také více zacíleno na mladé hráče, což také hraje svou roli,“ vysvětluje psycholog Jan Pokluda ze Společnosti Podané ruce. Každý, kdo rád a často hraje hry na počítači není automaticky závislý. Pokud však dotyčný ztrácí zájem o ostatní aktivity a povinnosti, hru vnímá jako únik od problémů, přestává být schopen kontrolovat dobu strávenou hraním nebo není schopen bez hraní vydržet bez zjevné nervozity a podrážděnosti, je třeba zbystřit. U rozvinuté závislosti dochází k problémům v rodinných vztazích, hrozí ztráta zaměstnání nebo vyhazov ze školy.

3. Netolismus

Do této kategorie spadají různé typy závislostí související s internetem a sociálními sítěmi. „Určitým indikátorem závislosti může být skutečnost, že dotyčný věnuje internetu a sociálním sítím svůj čas na úkor skutečných společenských kontaktů, práce či školy a tyto ostatní oblasti viditelně zanedbává,“ konstatuje Zachovalý.

Může se vyskytovat také tzv. FOMO syndrom (Fear of missing out), což je zjednodušeně strach s toho, že něco propásneme. Projevuje se potřebou neustále kontrolovat profily na sociálních sítích, maily apod. „Někdy může být užitečné vyzkoušet nějakou dobu (například měsíc) bez internetu či sociálních sítí. To, jak se člověku tento experiment bude dařit, může napovědět, nakolik má věc pod kontrolou. Případná léčba probíhá především prostřednictvím terapií,“ doplňuje Pokluda.

4. Nakupování

Moderní závislost nazývaná shopaholismus nebo oniománie se týká především žen. Projevuje se jako neodolatelná touha nakupovat. Takový člověk pak v obchodech nakupuje bez rozmyslu věci, které vůbec nepotřebuje. Nakupování je provázeno velkým nadšením. „Může jít o nepřiměřenou reakci na životní nespokojenost nebo na dlouhodobý stres. Uspokojení při závislosti na nakupování bývá rychlé, ale relativně krátkodobé. Člověk si na něj snadno zvykne, protože je dostupné a snadné,“ vysvětluje Zachovalý. Euforie však rychle vyprchá. „Typicky se po etapě nakupování u těchto lidí objevují výčitky. Když člověk problém ignoruje, může postupně spadnout do dluhové pasti,“ doplňuje.

5. Workoholismus

Workoholismus není totéž co pracovitost, určitě se nejedná o nic chvályhodného. Je to pozvolná cesta k sebezničení. Práce se pro závislého stane únikem z reality, pracuje od rána do večera, nepracovní víkend je pro něj utrpením plným neklidu a napětí, zapomíná jíst i spát. Všechny záliby nahradila práce, neudržuje vztahy s přáteli, rodinný život upadá. Psychické i fyzické vyčerpání nakonec vede ke snížení pracovní výkonnosti a někdy i k úplnému kolapsu. „Aby se člověk ze závislosti vymanil, je nutné, aby ve svém životě učinil změny. Může se jednat například o změnu práce, aktivní plánování a trávení volného času, kvalitní odpočinek. Je nutné dostat práci zpátky k jejímu původnímu smyslu, tedy vydělat si na živobytí a nikoli prostřednictvím práce utíkat od problémů. Někdy bývá efektivnější tyto změny plánovat společně s terapeutem,“ radí Pokluda.

Je to už závislost? Přijďte se poradit do Terapeutického centra

Závislost se vyvíjí postupně. Čím dříve si začnete všímat varovných signálů u sebe nebo svých blízkých, tím snazší může být řešení. Terapeutické centrum v Jmk se zaměřuje na ambulantní léčbu látkových i nelátkových závislostí, využít můžete individuální, párovou či rodinnou psychoterapii, pořádají se zde také terapeutické skupiny pro osoby s různými typy závislostí nebo jejich blízké. Pokud byste se potřebovali jen poradit, jestli se u vás nebo vašeho blízkého již jedná o závislost, využijte rovněž bezplatně službu Pro-Dialog, kam můžete přijít i bez objednání (Terapeutické centrum v Brně na ulici Hilleho 5, 1. patro, úterý 14:30 – 16:00 a čtvrtek 9:30 – 11:00.) Pro další informace kontaktujte terapeuty Jana Pokludu (775 882 605, pokluda@podaneruce.cz) nebo Tatianu Lazarovou (770 124 538, lazarova@podaneruce.cz).

Více o Terapeutickém centru v Jmk najdete zde.