Bleskovky

Volná pozice: Terénní pracovník / pracovnice

Společnost Podané ruce o.p.s., Terénní programy v Brně, Renneská třída 36, Brno, vypisuje…

Volná pozice: Terapeut / terapeutka, vedoucí služby

Společnost Podané ruce o.p.s., Terapeutické centrum ve Zlínském kraji – pracoviště ve…

Volná pozice: Vedoucí služby / sociální pracovník ve Zlíně

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum ve Zlíně – pracoviště ve Zlíně, Gahurova…

Volná pozice: Vedoucí služby / sociální pracovník v Uherském Hradišti

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Uherském Hradišti – pracoviště v…
Společnost Podané ruce

Poskytujeme služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojujeme celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

Odebírejte naše novinky

Zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru. Jednou za čtvrtletí pro Vás připravíme výběr nových témat, novinek a zajímavosti z oblastí, které řešíme.

Registrovat se